Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της συνοχής από τα οποία αντλεί πόρους το ΕΣΠΑ

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της συνοχής από τα οποία αντλεί πόρους το ΕΣΠΑ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης23/1/2018

Το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει συνολικές προτάσεις για τη νέα γενιά χρηματοδοτικών προγραμμάτων που εντάσσονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μετά το 2020, το οποίο αποτελεί τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προτάσεις της Επιτροπής θα σχεδιαστούν έτσι ώστε η ΕΕ να μπορεί να παράγει αποτελέσματα στα σημαντικότερα ζητήματα, σε τομείς όπου μπορεί να επιτύχει περισσότερα από τα κράτη μέλη όταν αυτά ενεργούν μεμονωμένα. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά τι λειτούργησε ικανοποιητικά στο παρελθόν και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί στο μέλλον. Η παρούσα διαβούλευση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της διαδικασίας και έχει ως στόχο να συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με το πώς θα αξιοποιηθεί καλύτερα κάθε ευρώ του προϋπολογισμού της ΕΕ. Περισσότερα για τη Διαβούλευση εδώ

Έχουν ήδη διεξαχθεί παρόμοιες διαβουλεύσεις με σκοπό την αξιολόγηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ που καλύπτουν διάφορους τομείς πολιτικής, κυρίως όσον αφορά τις επιδόσεις τους και τις μελλοντικές προκλήσεις. Οι απόψεις που διατύπωσαν οι ενδιαφερόμενοι μέσω αυτών των διαβουλεύσεων θα ληφθούν υπόψη κατά την τρέχουσα διαδικασία για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Παράλληλα με την παρούσα διαβούλευση, η Επιτροπή ξεκινά μια σειρά άλλων διαβουλεύσεων οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των μελλοντικών χρηματοδοτήσεων της ΕΕ στους παρακάτω τομείς: συνοχή, επενδύσεις, έρευνα και καινοτομία, ΜΜΕ και ενιαία αγορά, μετανάστευση, ασφάλεια, στρατηγικές υποδομές, αξίες και κινητικότητα.

Τα Ταμεία για την πολιτική της συνοχής

Επί του παρόντος η πολιτική για τη συνοχή περιλαμβάνει τρία ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η διαβούλευση καλύπτει επίσης κι άλλα ταμεία της ΕΕ με παρόμοιους στόχους στον τομέα της κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)· το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)· και το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), καθώς και πρωτοβουλίες όπως το πανευρωπαϊκό δίκτυο αναζήτησης εργασίας EURES. Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή.

Συμμετοχή στη διαβούλευση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό διαδικτυακό ερωτηματολόγιο εδώ.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Η συμπλήρωση μπορεί να διακοπεί, να αποθηκευτούν οι απαντήσεις και να συνεχιστεί αργότερα. Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να κατεβάσουν το ερωτηματολόγιο σε μορφή PDF και όταν υποβάλλουν  τις απαντήσεις τους, μπορούν να τηλεφορτώσουν αντίγραφο του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης