Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημοσιεύθηκαν δύο αποφάσεις που αφορούν στη νέα Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

19 Ιανουάριου 2018 Σχόλια
Δημοσιεύθηκαν δύο αποφάσεις που αφορούν στη νέα Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά


Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ δύο αποφάσεις οι οποίες αφορούν στη νέα Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, μιας νέας Ειδικής Υπηρεσίας που θα συνδράμει στην περαιτέρω επιδίωξη της φορολογικής συμμόρφωσης και της καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος.Η πρώτη απόφαση αφορά την σύσταση Συντονιστικού Οργάνου Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος το οποίο προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 388 του ν.4512/2018 (πολυνομοσχέδιο), ενώ η δεύτερη αφορά στον τύπο της Πορισματικής Έκθεσης του άρθρου 387 του ιδίου νόμου.

Σκοπός του Συντονιστικού Οργάνου είναι ο συντονισμός των ερευνών για την αποτελεσματική καταπολέμηση μείζονος απαξίας φορολογικών εγκλημάτων που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Συντονιστικό Όργανο Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος θα απαρτίζεται από:
α) τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος με τον αναπληρωτή του ή εισαγγελικό λειτουργό, που επικουρεί τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και ορίζεται με πράξη του, ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του,
β) δύο (2) εκπροσώπους της Α.Α.Δ.Ε., που ορίζονται με πράξη του Διοικητή, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, γ) δύο (2) εκπροσώπους της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών, που ορίζονται με πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους,
δ) δύο (2) εκπροσώπους του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που ορίζονται με πράξη του Ειδικού Γραμματέα Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με τους αναπληρωτές τους,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, που ορίζεται με πράξη του Διευθυντή της, με τον αναπληρωτή του, και
στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που ορίζεται με πράξη του Προέδρου της, με τον αναπληρωτή του.
Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί για άλλη μια τριετία.Τα μέλη του ως άνω οργάνου έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα φορολογικών ερευνών.

Οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Οργάνου είναι οι εξής:

α) η αποφυγή επικαλύψεων του έργου της Υπηρεσίας με το ελεγκτικό έργο της Α.Α.Δ.Ε., και των διωκτικών σωμάτων του άρθρου 3 της παρούσας,

β) η υποβολή μη δεσμευτικών προτάσεων προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την προτεραιοποίηση των δράσεων της Υπηρεσίας,

γ) η παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων που αφορούν σε μείζονος ποινικής απαξίας φορολογικά εγκλήματα και οποιαδήποτε άλλα συναφή οικονομικά εγκλήματα που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε η παρακολούθηση της έγκαιρης διαβίβασης των πορισματικών εκθέσεων στην Α.Α.Δ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας για την ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων,και της σύνταξης των σχετικών μηνυτήριων αναφορών, και

δ) η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, στο μέτρο που αυτή επιτρέπεται με βάση το άρθρο 382 του ν. 4512/2018.Δείτε  την απόφαση ΔΕΛ Β 1007967 ΕΞ 2018 για την Πορισματικής Έκθεσης στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την απόφαση 2/4424/000 για την σύσταση του συντονιστικού οργάνου στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης