Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο 6% από 4% η επιδότηση επιτοκίου για δάνεια ΤΕΜΠΜΕ

4 Σεπτέμβριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ από 4% σε 6% η επιδότηση επιτοκίου που παρέχεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για δάνεια εγγυημένα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.), ενώ παρατείνεται και ο χρόνος υποβολής αιτήσεων για σύναψη δανειακών συμβάσεων και χρηματοδοτικών μισθώσεων μέσω του Ταμείου.
Στο 6% από 4% η επιδότηση επιτοκίου για δάνεια ΤΕΜΠΜΕ

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ από 4% σε 6% η επιδότηση επιτοκίου που παρέχεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για δάνεια εγγυημένα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.), ενώ παρατείνεται και ο χρόνος υποβολής αιτήσεων για σύναψη δανειακών συμβάσεων και χρηματοδοτικών μισθώσεων μέσω του Ταμείου.

Oπως ανακοινώθηκε από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, υπεγράφη και δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία:

• Η επιδότηση του κόστους των εγγυημένων από το ΤΕΜΠΜΕ δανείων αυξάνεται σε 6 μονάδες, αντί των 4 μονάδων που ίσχυε. Η νέα επιδότηση θα ισχύσει για τις αιτήσεις των επιχειρήσεων που υποβάλλονται από τις Τράπεζες στο ΤΕΜΠΜΕ, από 1 Σεπτεμβρίου 2008 έως την 30η Νοεμβρίου 2008. Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν υπΆ όψιν τους ότι οι δανειακές συμβάσεις θα πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί (να έχει γίνει η πρώτη εκταμίευση) το αργότερο έως την 31.12.2008.

• Η επιδότηση των χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) είναι ίση με το 10% της Καθαρής Αγοραίας Αξίας των Παγίων. Οι αιτήσεις για την επιδότηση των χρηματοδοτικών μισθώσεων θα μπορούν να υποβάλλονται από τις εταιρίες leasing/Τράπεζες στο ΤΕΜΠΜΕ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2008. Για τις συμβάσεις leasing, τουλάχιστον το ισόποσο του 10% της αξίας των παγίων στοιχείων θα πρέπει να έχει καταβληθεί με τη μορφή μισθωμάτων έως 31.12.2008.

• Επιχειρήσεις που μπορούν να τύχουν της επιδότησης επιτοκίου θεωρούνται οι υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, καθώς και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας, εκτός αυτών που εξαιρεί ο Κανονισμός 1998/2006. Το κατώτατο ποσό δανείου ή χρηματοδοτικής μίσθωσης που επιδοτείται ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό ανέρχεται σε 500.000 ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιδότηση επιτοκίου που παρέχει το ΤΕΜΠΜΕ προέρχεται από τις δράσεις 2.10.2 και 2.10.1 (ίδρυση και λειτουργία της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα.

Πηγή express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης