Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πώς θα γίνει η περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων

1 Σεπτέμβριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Με συντελεστή «συμβιβασμού» σχεδιάζουν τα στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών να «κλείσουν» τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις για τις χρήσεις 2000 - 2006.
Πώς θα γίνει η περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων

Με συντελεστή «συμβιβασμού» σχεδιάζουν τα στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών να «κλείσουν» τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις για τις χρήσεις 2000 - 2006.
 
Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου με βάση τον οποίο θα υπολογιστεί το τελικό ποσό φόρου για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί συντελεστές, όπως:

* για την προσαύξηση των ακαθαρίστων εσόδων,

* για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών της περαίωσης,

* για τον προσδιορισμό του πρόσθετου φόρου της περαίωσης.

Μαθηματικός τύπος

Ειδικότερα, με βάση τις εισηγήσεις των αρμόδιων παραγόντων, ο μαθηματικός τύπος που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει ως εξής:

* Δηλωθέντα Ακαθάριστα Εσοδα + Αποκρυβείσα Φορολογητέα Υλη = Σύνολο Ακαθαρίστων Εσόδων.

* Ακαθάριστα Εσοδα Χ Συντελεστή προσαύξησης λόγω παραβάσεων = Ακαθάριστα Εσοδα Περαίωσης.

* Ακαθάριστα Εσοδα Περαίωσης Χ Συντελεστή Προσδιορισμού Φορολογητέων Κερδών = Καθαρά Κέρδη Περαίωσης.

* Καθαρά Κέρδη Περαίωσης Χ Συντελεστή Φόρου = Κύριος Φόρος.

* Κύριος Φόρος + Προσαύξηση λόγω εκπροθέσμου υποβολής = Συνολική Οφειλή.

Αρκετά στελέχη του υπουργείου προτείνουν μάλιστα όπως στο ποσό της Συνολικής Οφειλής που θα προκύψει δοθεί στους υπόχρεους η δυνατότητα έκπτωσης λόγω συμβιβασμού και το υπόλοιπο ποσό που θα απομένει να καταβάλλεται σε δόσεις, ενώ εάν ο υπόχρεος καταβάλλει εφάπαξ το ποσό να τύχει νέας μικρής έκπτωσης.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί όμως ότι πολλά στελέχη εισηγούνται να ισχύσει ο εξής κανόνας:

Το τελικό ποσό που θα κληθούν να πληρώσουν οι υπόχρεοι να μην είναι μικρότερο απ αυτό που θα κατέβαλαν στην περίπτωση που συμβιβαζόντουσαν έπειτα από τακτικό έλεγχο της εφορίας.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι το ελάχιστο ποσό πρόσθετου φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν περισσότεροι από 800.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις για τις περίπου 2,5 εκατομμύρια εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις των χρήσεων 2000 - 2006 θα κυμαίνεται από 1.400 έως και 4.200 ευρώ.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ευελπιστεί ότι με το «κλείσιμο» των εκκρεμοτήτων του παρελθόντος θα εισρεύσει στα δημόσια ταμεία 1 δισ. ευρώ, που σε συνδυασμό με το 1,5 δισ. ευρώ που αναμένεται και από τη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών θα συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση των δημόσιων εσόδων και στη στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού.

Αντικειμενικά κριτήρια

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο που επεξεργάζεται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την περαίωση που θα είναι προαιρετική και θα γίνει με βάση αντικειμενικά κριτήρια θα προβλέπει τα εξής:

** Στη ρύθμιση θα έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με ακαθάριστα έσοδα έως 9 εκατ. ευρώ για κάθε χρήση.

** Στη ρύθμιση θα υπάγονται οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠA και πρόστιμα του KBΣ που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

** Το τελικό ποσό φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες θα υπολογίζεται με έναν ειδικό μαθηματικό τύπο.

** Το ελάχιστο ποσό φόρου για επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας του KBΣ καθορίζεται σε 200 ευρώ ανά χρήση ή 1.400 ευρώ για την περίοδο 2000-2006.

** Το ελάχιστο ποσό φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες με βιβλία B κατηγορίας του ΚΒΣ θα ανέρχεται στα 500 ευρώ ανά χρήση ή στα 3.500 ευρώ και για τις επτά χρήσεις.

** Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ το ελάχιστο ποσό φόρου θα είναι 600 ευρώ για κάθε χρήση, δηλαδή 4.200 ευρώ για τις επτά χρήσεις.

** Με την αποδοχή της αίτησης, δηλαδή την πληρωμή της πρώτης δόσης, θα πρέπει να καταβληθεί και προκαταβολή 20% της συνολικής οφειλής.

** Οι επιτηδευματίες θα έχουν διορία 10 ημερών για την αποδοχή της πρόσκλησης από την ημέρα παραλαβής του εκκαθαριστικού σημειώματος ή περιθώριο δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου για να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

** Η οφειλή θα εξοφλείται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό 500 ευρώ για καθεμιά) αν φθάνει μέχρι 25.000 ευρώ, σε 8 δόσεις αν είναι πάνω από 25.000 και μέχρι 60.000 ευρώ και σε 12 δόσεις αν ξεπερνάει τα 60.000 ευρώ.

* Παρατείνονται κατά ένα χρόνο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009 οι παραγραφόμενες χρήσεις.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που επιθυμούν να περαιώσουν τις ανέλεγκτες χρήσεις τους θα πρέπει να συντάξουν ειδικά εκκαθαριστικά σημειώματα για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της περαίωσης και να τα υποβάλουν στις αρμόδιες ΔΟΥ μαζί με φωτοαντίγραφα του εντύπου Ε3 και της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ κάθε περαιούμενης χρήσης.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης