Αποτελέσματα live αναζήτησης

Και παράταση της παραγραφής των χρήσεων που λήγουν την 31/12/2008 προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

28 Αύγουστου 2008
  • Σύμφωνα με το άρθρο 29 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στην βουλή, παρατείνεται για ένα χρόνο ακόμα το δικαίωμα του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων.
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στην βουλή, παρατείνεται για ένα χρόνο ακόμα το δικαίωμα του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων. 

Το σχετικό άρθρο του Νομοσχεδίου

"Αρθρο 29
Παράταση της παραγραφής

Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31/12/2008, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31/12/2009.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών."Και η αιτιολογική έκθεση

"Aρθρο 29
Παράταση της παραγραφής

Ενόψει της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων λόγω παράτασης της παραγραφής των χρήσεων 2000 και 2001 και δεδομένης της προτεινόμενης ρύθμισης κατά το προηγούμενο άρθρο, κρίνεται απαραίτητη η παράταση της παραγραφής, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της ρύθμισης αυτής, καθώς και η διενέργεια ελέγχου των επιχειρήσεων που δεν θα αποδεχθούν τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή των υποθέσεων που δεν υπάγονται σ αυτή, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Κατόπιν αυτού, με το υπόψη άρθρο προτείνεται η παράταση της προθεσμίας παραγραφής που λήγει στις 31/12/2008 μέχρι 31/12/2009, με εξαίρεση τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών."


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης