Αποτελέσματα live αναζήτησης

Aπορρίφθηκε η αίτηση του Δ.Σ.Θ. για την αποκλειστική συμπλήρωση δηλώσεων Κτηματολογίου από Δικηγόρους

28 Αύγουστου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Συνάδελφοι, Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης με μια 11σέλιδη απόφασή του (αρ.5288/13-8-2008) απέρριψε το αίτημα για διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων (συζήτηση 18/7/08) που κατέθεσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης κατά Λογιστών και Μηχανικών
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Ιουλιανού 42 – 46   ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ.104 34
Τηλ.: 210-8253445 – FAX: 210-8253446
E – mail: [email protected] Ιστοσελίδα: www.pofee.gr
ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ. ΚΑΤ. 545/4787/94
 
 Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2008
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: απορρίφθηκε η αίτηση του Δ.Σ.Θ. για την αποκλειστική συμπλήρωση δηλώσεων Κτηματολογίου από Δικηγόρους

Συνάδελφοι,
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης με μια 11σέλιδη απόφασή του (αρ.5288/13-8-2008) απέρριψε το αίτημα για διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων (συζήτηση 18/7/08) που κατέθεσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης κατά Λογιστών και Μηχανικών, στο οποίο ζητούσαν να σταματήσει οι συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων Κτηματολογίου από άλλες επαγγελματικές τάξεις γιατί (κατά την άποψή τους) αυτό έπρεπε να αποτελεί αποκλειστικό έργο των Δικηγόρων ενώ ταυτόχρονα διεκδικούσαν και αποζημιώσεις σεβαστού ύψους και σφράγισμα των γραφείων τους.

Τον τρόπο που επέλεξε ο Δ.Σ. Θ. για να προασπίσει τα επαγγελματικά συμφέροντα των Μελών του, δεν ακολούθησαν άλλοι Δικηγορικοί Σύλλογοι καθώς, πολύ σωστά και έγκαιρα, προείδαν ότι δεν υπήρχε το νομικό υπόβαθρο για να υποστηριχθεί αυτή η υπόθεση, ενώ παράλληλα υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να άνοιγε και η μη επιθυμητή συζήτηση για την επιβολή Φ.Π.Α. στις αμοιβές των αντίστοιχων υπηρεσιών από τους Δικηγόρους.

Το αρμόδιο Δικαστήριο λοιπόν αναφέρει στο σκεπτικό της απόφασης:
«Περαιτέρω από καμία διάταξη του νόμου αυτού και  της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης δεν προκύπτει ότι ανατίθεται κατΆ αποκλειστικότητα στους δικηγόρους η επιμέλεια των εργασιών συμπλήρωσης και υποβολής των δηλώσεων στο κτηματολόγιο κατά την διάταξη του άρθρου 1 του ν.2308/1995, η δε περίπτωση γΆ της παραγράφου 1 της πιο πάνω απόφασης αφορά την νομική επεξεργασία των δηλώσεων από το στάδιο της παραλαβής των και μετά μέχρι την σύνταξη και ανάρτηση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων.»

Και καταλήγει η απόφαση:
«Σύμφωνα όμως με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, καθόσον υπό τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν προκύπτει ότι η συμπλήρωση δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου αποτελεί αποκλειστικό έργο των Δικηγόρων και συνεπώς η επιμέλεια υποθέσεων συμπλήρωσης των δηλώσεων αυτών δεν συνιστά την αξιόποινη πράξη της αντιποίησης δικηγόρων έργου κατά τις προϋποθέσεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 40 του Κώδικα περί Δικηγόρων και συνεπώς δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου που παραπέμπει στις προηγούμενες.
Γίνεται μνεία ότι με προφορική δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση,. . . . . ., καθώς και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Θεσσαλονίκης υπέρ του καθού για τους λόγους που ανέφεραν.

ΚατΆ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση και η συνεκδικαζόμενη πρόσθετη παρέμβαση τα δε δικαστικά έξοδα να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων καθόσον η ερμηνεία του κανόνα δικαίου που εφαρμόσθηκε ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (αρθρ. 179 ΚΠολΔ.)»
 
Παρά την παρουσία του Προεδρείου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κατά την συζήτηση, το όλο βάρος της «απόδειξης του αυτονόητου» για λογαριασμό του Κλάδου μας ανέλαβε και σήκωσε με επιτυχία το Δ.Σ. της  Ε.Φ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης δια του προέδρου της κου Δόβελου Ιωάννη.

Οι Συνάδελφοί μας που ασκούν νόμιμα το λειτούργημα του Λογιστή – Φοροτεχνικού  (κάτοχοι Αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού) με την δεδομένη και απαιτούμενη ευθύνη απέναντι στους πελάτες τους και το Ελληνικό Δημόσιο μπορούν και θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση αυτού του μεγάλου αναπτυξιακού έργου συνεργαζόμενοι ισότιμα με τις άλλες επαγγελματικές τάξεις, που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, όπως έκαναν και μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που ήταν παρόντες στην δίκη για την συμπαράσταση που δείξανε στους συναδέλφους και απέδειξαν περίτρανα σε όλους ότι όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολύ  περισσότερα για τον κλάδο μας.
 
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

             
Πανίδης  Αβραάμ                                                   Πατέλης  Γ. ΝικόλαοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης