Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μειώνεται σταδιακά στο 20% ο συντελεστής φόρου 25%

28 Αύγουστος 2008
  • Σε σταδιακή μείωση κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες του κεντρικού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (δηλαδή της φορολογικής κλίμακας του ετήσιου εισοδήματος το οποίο κυμαίνεται από 12.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ) προχωρεί η κυβέρνηση. Ο συντελεστής από 25% που ισχύει το 2009, θα διαμορφωθεί σε 24% στη χρήση 2010, 23% το 2011, 22% το 2012, 21% το 2013 και 20% από το 2014 και εφεξής. Η ανωτέρω μείωση γίνεται για την ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης και για λόγους φορολογικής ελάφρυνσης των μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών και μικρομεσαίων.
Μειώνεται σταδιακά στο 20% ο συντελεστής φόρου 25%

Σε σταδιακή μείωση κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες του κεντρικού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (δηλαδή της φορολογικής κλίμακας του ετήσιου εισοδήματος το οποίο κυμαίνεται από 12.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ) προχωρεί η κυβέρνηση. Ο συντελεστής από 25% που ισχύει το 2009, θα διαμορφωθεί σε 24% στη χρήση 2010, 23% το 2011, 22% το 2012, 21% το 2013 και 20% από το 2014 και εφεξής. Η ανωτέρω μείωση γίνεται για την ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης και για λόγους φορολογικής ελάφρυνσης των μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών και μικρομεσαίων.

Παράλληλα, η κυβέρνηση θα προχωρήσει και σε μία ακόμη ανάλογη κίνηση για τις επιχειρήσεις αυτή τη φορά. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης, μειώνεται σταδιακά, κατά μία ποσοστιαία μονάδα κατΆ έτος, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, συνεταιρισμών, δημοσίων, δημοτικών επιχειρήσεων καθώς και αλλοδαπών επιχειρήσεων, από 25% που ισχύει σήμερα σε 20% εντός της περιόδου 2010-2014.

Ειδικότερα, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης είπε: «Συνεχίζουμε, παράλληλα, την πολιτική μας για τη μείωση της φορολογίας για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, όπως και την πολιτική μας για τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων για να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την απασχόληση». Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής:

Μειώνεται σταδιακά, κατά μία ποσοστιαία μονάδα κατΆ έτος, ο κεντρικός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, δηλαδή της κλίμακας εισοδήματος από 12.000 έως 30.000 Ευρώ. Συγκεκριμένα από 25% που ισχύει το 2009, διαμορφώνεται σε 24% στη χρήση 2010, 23% το 2011, 22% το 2012, 21% το 2013 και 20% από το 2014 και εφεξής. Η ανωτέρω μείωση γίνεται για την ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης και για λόγους φορολογικής ελάφρυνσης των μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και γενικότερα των μεσαίων εισοδημάτων που αποτελούν τη βασική κατηγορία εισοδημάτων στη χώρα μας.

Μειώνεται σταδιακά, κατά μία ποσοστιαία μονάδα κατΆ έτος, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, συνεταιρισμών, δημοσίων, δημοτικών επιχειρήσεων καθώς και αλλοδαπών επιχειρήσεων, από 25% που ισχύει σήμερα σε 20% εντός της περιόδου 2010-2014. Συγκεκριμένα ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 24% κατά τη χρήση 2010, 23% το 2011, 22% το 2012, 21% το 2013 και 20% από το 2014 και εφεξής. Η πολιτική της μείωσης των φορολογικών συντελεστών συνεχίζεται προκειμένου να τονωθεί η επιχειρηματικότητα στη χώρα, αλλά και να είναι το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Eνωση.


Πηγή Express

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης