Νέα δεδομένα στις οικοδομικές άδειες

Οικονομικές Ειδήσεις

22 Αύγουστος 2008
Νέα δεδομένα στις οικοδομικές άδειες Taxheaven.gr

Το νομοσχέδιο, που προβλέπει αλλαγές στην έκδοση των οικοδομικών αδειών, θα είναι το πρώτο το οποίο θα καταθέσει σύντομα το ΥΠΕΧΩΔΕ. Το κείμενο είναι έτοιμο και απομένει πλέον μόνον η τελική έγκριση από τον υπουργό κ. Γ. Σουφλιά. Θα προβλέπει έκδοση των αδειών εντός 40 ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου στις πολεοδομικές υπηρεσίες, θα καθιερώνει συνεχείς αυστηρούς πολεοδομικούς ελέγχους, ενώ θα προβλέπει μεγάλα πρόστιμα στους παραβάτες για τυχόν αυθαιρεσίες.


Ερχονται αλλαγές στον τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών, καθώς το ΥΠΕΧΩΔΕ αναμένεται να προωθήσει το επόμενο διάστημα στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για άλλα ανοιχτά θέματα, όπως αυτό των ημιυπαίθριων χώρων.
Η σύνταξη του νομοσχεδίου έχει ολοκληρωθεί μετά και την ενσωμάτωση κάποιων παρατηρήσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλων συναρμόδιων φορέων και απομένει ο τελικός έλεγχος και η έγκριση από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά, ώστε να κατατεθεί σύντομα στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής.


Αυστηροί έλεχγοι

Θα προβλέπει κατ αρχήν επιτάχυνση της έκδοσης των οικοδομικών αδειών, οι οποίες θα εκδίδονται σε 40 ημέρες από την υποβολή πλήρους φακέλου στις πολεοδομικές υπηρεσίες. Επίσης, θα καθιερώνει συνεχείς αυστηρούς πολεοδομικούς ελέγχους από την αρχή ως την ολοκλήρωση των εργασιών, ενώ θα προβλέπει μεγάλα πρόστιμα στους παραβάτες για τυχόν αυθαιρεσίες. Οι πολεοδομικές υπηρεσίες θα αναβαθμιστούν με σειρά παρεμβάσεων, όπως προσλήψεις προσωπικού και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, που θα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις και τους ελέγχους.

Οσον αφορά τις διαδικασίες έκδοσης των οικοδομικών αδειών, προβλέπεται η διεξαγωγή ελέγχου σε 20 ημέρες από την υποβολή της αίτησης και της αρχιτεκτονικής μελέτης και η ενημέρωση εγγράφως του μηχανικού ή του πολίτη για τις τυχόν παραλείψεις, ενώ αν ο φάκελος είναι ελλιπής θα επιστρέφεται εντός 10 εργάσιμων ημερών. Επίσης, θα γίνεται έλεγχος της στατικής μελέτης πριν πέσει η πρώτη πλάκα της οικοδομής, καθώς και αυτοψία για να συνδεθεί το ακίνητο οριστικά με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, αλλά και οποιαδήποτε άλλη στιγμή επιλέξει η πολεοδομία.


Ειδική εισφορά στους δήμους

Προκειμένου, μάλιστα, οι δήμοι να βοηθηθούν για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των πολεοδομικών γραφείων, θα χρηματοδοτηθούν με ειδική εισφορά που καθορίζεται από 0,5% - 1% επί του συμβατικού προϋπολογισμού της άδειας.

Οι ημιυπαίθριοι στις νέες οικοδομές δεν πρόκειται να καταργηθούν, αλλά με βάση τη ρύθμιση του νομοσχεδίου, θα περιοριστούν οι πηγές που οδηγούν στο κλείσιμό τους. Συγκεκριμένα, το βάθος των ημιυπαίθριων χώρων περιορίζεται στα 1,80 μέτρα, το πλάτος στα 3,50, ενώ το ποσοστό τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15% του συντελεστή δόμησης και επιπλέον πρέπει να κατανέμονται αναλογικά σε όλους τους ορόφους. Επίσης, προβλέπεται ότι στο συντελεστή δόμησης του ακινήτου θα προσμετρώνται και οι υπέργειοι κλειστοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Στους δήμους που θα καταγγέλλουν παραβάσεις, θα δίδεται μπόνους 30% της αντικειμενικής αξίας του κλειστού χώρου.

Οσον αφορά τους ημιυπαίθριους που θα έχουν κλείσει μέχρι την έναρξη της ισχύος του νέου νόμου, στον οποίο θα περιλαμβάνεται και μεταβατική διάταξη, δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισής τους, καθώς οι νομικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν, πολύ δε περισσότερο να κατεδαφιστούν. Το πιθανότερο είναι να παραμείνουν ως έχουν, με ανοικτό το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου ανέγερσης και διατήρησης εφόσον υπάρξει σχετική καταγγελία, καθώς αντιμετωπίζονται σαν αυθαίρετα.

Αρνητικό, πάντως, εμφανίζεται το υπουργείο στην πρόταση του ΤΕΕ να δοθεί λύση με την επιβολή εφάπαξ προστίμου και μάλιστα από τους κατασκευαστές, για όσους ημιυπαίθριους έχουν κλείσει παράνομα μέχρι τώρα σε όλη τη χώρα. Οι αρμόδιοι θεωρούν ότι η νομιμοποίηση μιας αυθαιρεσίας, έστω και μικρής, είναι σαν να επιβραβεύεται επισήμως.

Πηγή : Κέρδος