Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπ. Οικονομίας-Απόφαση Υφυπουργού Ν. Λέγκα για τα δάνεια των πυρόπληκτων επιχειρήσεων του Ν. Μαγνησίας.

21 Αύγουστου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Επεκτείνονται και στους πυρόπληκτους του Νομού Μαγνησίας οι ευνοϊκές διατάξεις για τη ρύθμιση των δανείων τους με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως προβλέπει απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Λέγκα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-Υπ. Οικονομίας-Απόφαση Υφυπουργού Ν. Λέγκα για τα δάνεια των πυρόπληκτων επιχειρήσεων του Ν. Μαγνησίας.

 21 Αυγούστου 2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επεκτείνονται και στους πυρόπληκτους του Νομού Μαγνησίας οι ευνοϊκές διατάξεις για τη ρύθμιση των δανείων τους με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως προβλέπει απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Λέγκα.

Συγκεκριμένα:

    
1) Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 80%, για τη ρύθμιση των μέχρι 25-08-2007 ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών που προέρχονται από δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τα Πιστωτικά Ιδρύματα σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν, ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης, στους δήμους Αργαλαστής και Αφετών και στους οικισμούς Αγίας Παρασκευής, Ζορμιάδων, Πόρων και Τρούλου του δήμου Σκιάθου του Νομού Μαγνησίας, που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του έτους 2007, σε ένα νέο δάνειο, το οποίο θα εξοφληθεί σε ίσες εξαμηνιαίες χρεολυτικές ή τοκοχρεολυτικές δόσεις, με περίοδο χάριτος από 25-08-2007 μέχρι 31-12-2009. Η συνολική διάρκεια του δανείου της ρύθμισης ορίζεται σε 10 χρόνια συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου χάριτος. Η πρώτη δόση του εν λόγω δανείου θα καταβληθεί την 30-06-2010.

Το επιτόκιο του δανείου της ρύθμισης είναι επιδοτούμενο.

Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου θα ισχύει για το 80% των ρυθμιζόμενων οφειλών και των αναλογούντων σΆ αυτές τόκων και μέχρι του ποσού των ¤ 20.000.000,00 ανά επιχείρηση.

Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου θα παρέχεται και για τις εμπορικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένα μέλη των επιμελητηρίων, και για τους επαγγελματίες των ως άνω Νομών, των οποίων οι προς ρύθμιση οφειλές δεν υπερβαίνουν το ποσό των ¤100.000,00.

2) Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 80%, για χορήγηση δανείων για κεφάλαια κίνησης, πενταετούς διάρκειας συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου χάριτος, σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν, ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης, στους δήμους Αργαλαστής και Αφετών και στους οικισμούς Αγίας Παρασκευής, Ζορμιάδων, Πόρων και Τρούλου του δήμου Σκιάθου του Νομού Μαγνησίας, που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του έτους 2007.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που έχουν ενταχθεί σε επιχορηγήσεις επενδυτικού προγράμματος βάσει καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό έργο.

Το επιτόκιο των ανωτέρω δανείων είναι επιδοτούμενο.

Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγούνται σε όλες τις επιχειρήσεις των ως άνω Νομών κατΆ ανώτατο ύψος μέχρι 35% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2006 και με ανώτατο ύψος δανείου τα ¤ 90.000,00 ανά επιχείρηση. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δεν πραγματοποίησαν πωλήσεις κατά το προηγούμενο έτος 2006 ή έκαναν έναρξη των εργασιών τους από 1-1-2007 έως 27-8-2007 θα προσδιοριστεί από τις αγορές που πραγματοποίησαν κατά το πρώτο εξάμηνο της λειτουργίας τους το έτος 2007 επί δύο (2) και το ποσό θα προκύψει, αφού υπολογιστεί μικτός συντελεστής κέρδους 45%.

Τα ως άνω δάνεια θα εξοφλούνται σε ισόποσες εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, με περίοδο χάριτος για το κεφάλαιο από την ημέρα της εκταμίευσης ως την 31-12-2009. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 30-06-2010.

Ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων (τόσο για τη ρύθμιση οφειλών όσο και για τα νέα κεφάλαια κίνησης) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και επαγγελματιών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους δήμους Αργαλαστής και Αφετών και στους οικισμούς Αγίας Παρασκευής, Ζορμιάδων, Πόρου και Τρούλου του δήμου Σκιάθου του Νομού Μαγνησίας, ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2008».Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης