Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΑΕΔ: Όλες οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούχοι των παροχών του ν.3655/2008

20 Αύγουστος 2008
  • Οι εργαζόμενες μητέρες σε όλους τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ακόμη και σε Ιδρύματα, Σωματεία, Συλλόγους και γενικά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι δικαιούχοι της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.
ΟΑΕΔ: Όλες οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούχοι των παροχών του ν.3655/2008

Οι εργαζόμενες μητέρες σε όλους τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ακόμη και σε Ιδρύματα, Σωματεία, Συλλόγους και γενικά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι δικαιούχοι της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

Αυτό διευκρινίστηκε, με απόφαση της υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνης Πάλλη-Πετραλιά. Σύμφωνα με την απόφαση της υπουργού, με την οποία διευκρινίζεται ειδικότερα το περιεχόμενο των όρων «επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις», όπως διατυπώνονται στο άρθρο 142 του ν.3655/2008, με το οποίο θεσμοθετήθηκε η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, σε αυτές υπάγονται όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως της φύσεως της εργοδοτικής δραστηριότητας.

Η υπουργός κ. Φάνη Πάλλη - Πετραλιά έδωσε οδηγίες για την άμεση εφαρμογή των παραπάνω, τονίζοντας ότι, όποιες περιπτώσεις ήταν σε εκκρεμότητα για αυτό το λόγο πρέπει να διεκπεραιωθούν άμεσα και χωρίς καμία ταλαιπωρία των εργαζομένων μητέρων.

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 142 του ν.3655/2008, είναι οι μητέρες, που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις,
Έχουν ενεργή εργασιακή σχέση οποιασδήποτε μορφής (ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση),
Είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και
Υπάγονται στο άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε ετών 2004-2005.

Με την πρόσφατη πρωτοβουλία της υπουργού κ. Φάνης Πάλλη - Πετραλιά, διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός των εργαζόμενων μητέρων που δικαιούνται της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας. Ταυτόχρονα όμως, πιστοποιείται η βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και της Κυβέρνησης για την υιοθέτηση και σωστή εφαρμογή καινοτόμων μέτρων κοινωνικής προστασίας, με το μέγιστο κοινωνικό όφελος.

Πηγή  ΙσοτιμίαΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης