Αποτελέσματα live αναζήτησης

(Upd) Λήξη προθεσμίας καταβολής αναδρομικών οφειλών Β' εξαμήνου 2012 του ν. 3986/2011 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ (Υγειονομικοί-μηχανικοί)

(Upd) Λήξη προθεσμίας καταβολής αναδρομικών οφειλών Β' εξαμήνου 2012 του ν. 3986/2011 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ (Υγειονομικοί-μηχανικοί)
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2017

Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. ανακοινώνει ότι η προθεσμία καταβολής αναδρομικών οφειλών του Β΄εξαμήνου 2012 του ν.3986/2011 των ασφαλισμένων του τ.ΕΤΑΑ (Υγειονομικοί-Μηχανικοί) λήγει την 30-3-2018.

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή (π.χ. ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα)

Οι ως άνω ασφαλισμένοι καλούνται να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

-------------------------------

Η ανακοίνωση (2.1.2018) του ΤΣΜΕΔΕ:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΟΥ Ν.3986/2011
  
Eνημερώνουμε τους ασφαλισμένους του τέως Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και νυν Ε.Φ.Κ.Α., ότι σύμφωνα με την απόφαση 850 της συνεδρίασης 56/27.12.2017 του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. (ΑΔΑ:7MΓ8465ΧΠΙ-Φ0Φ) παρατείνεται η καταβολή αναδρομικών του Β' εξαμήνου 2012 (Ν.3986/2011) ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων έως 30.03.2018. 

ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης