Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δράσεις για νέους επιχειρηματίες από τον ΟΑΕΔ

12 Αύγουστου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • «Τρέχει» από την 1η Αυγούστου το νέο πρόγραμμα «Νέοι και Επιχειρηματικότητα», συνολικού προϋπολογισμού 57 εκατ. ευρώ, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, με στόχο την προώθηση άνεργων νέων στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Δράσεις για νέους επιχειρηματίες από τον ΟΑΕΔ              

«Τρέχει» από την 1η Αυγούστου το νέο πρόγραμμα «Νέοι και Επιχειρηματικότητα», συνολικού προϋπολογισμού 57 εκατ. ευρώ, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, με στόχο την προώθηση άνεργων νέων στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε 3.000 νέους ηλικίας από 22 έως 32 ετών που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους ατομική επιχείρηση για τα έτη 2008 και 2009. Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στους άνεργους νέους που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυξημένη επιχορήγηση ύψους από 18.000 έως και 21.000 ευρώ.

Ειδικότερα, η υποβολή αιτήσεων για τις συνολικά 3.000 θέσεις του προγράμματος έχει ξεκινήσει από την 1η Αυγούστου και μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα πρέπει να είναι ηλικίας 22-32 ετών, οι οποίοι:

– Eχουν την ιδιότητα του ανέργου [με δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη).

– Eχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

– Eχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.

– Διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και

– έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άντρες υποψήφιοι).

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν μέχρι και δύο μέλη νέας εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ) με την προϋπόθεση ότι κάθε υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 40% στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Yψος και διάρκεια επιχορήγησης

Το ύψος της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 18.000 ευρώ και η διάρκεια της επιχορήγησης είναι δώδεκα μήνες από την απόφαση υπαγωγής του στο πρόγραμμα. Το ποσό της επιδότησης προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ αν ο άνεργος νέος που υπάγεται στο πρόγραμμα είναι επιδοτούμενος και έχει διακόψει την επιδότηση ανεργίας μέχρι τον δεύτερο μήνα της επιδότησής του, προκειμένου να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση. Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις.

Διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα

Η διαδικασία υπαγωγής των νέων στο πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία στάδια.

1ο στάδιο: Υποβολή αίτησης - επιχειρηματικού σχεδίου

Πριν από την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ο υποψήφιος πρέπει, κατά σειρά:

– Να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης με εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ.

– Να έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα «συμβουλευτικής στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών» σε Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

– Να έχει προχωρήσει σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ. Η έναρξη πρέπει να έχει γίνει μετά την 30ή Μαΐου 2008.

2ο στάδιο: Επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων

Η επιλογή των επιχειρηματικών σχεδίων των υποψηφίων για υπαγωγή στο πρόγραμμα ΝΕΕ γίνεται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση του διοικητή του ΟΑΕΔ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης, με προτεραιότητα σε καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες, περιλαμβάνουν: την οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, την ύπαρξη επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων, την ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση, την επάρκεια του ενδιαφερομένου και συνάφεια με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικών ή άλλων διασυνδέσεων με υφιστάμενες επιχειρήσεις, καθώς και τις συμπράξεις ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.

3ο στάδιο: Eνταξη στο πρόγραμμα

Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων, πραγματοποιείται στον χώρο της επιχείρησης, επιτόπιος έλεγχος από ελεγκτή-εκπρόσωπο του Οργανισμού και, εφόσον η έκθεση είναι θετική, ο ενδιαφερόμενος καλείται να προσέλθει στην υπηρεσία μέσα σε 20 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ένταξης, προκειμένου να του χορηγηθεί η προκαταβολή.

Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης