Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονικά η ενημέρωση του φορολογικού μητρώου

7 Αύγουστου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Τέλος στην ταλαιπωρία που υφίστανται σήμερα εκατομμύρια φορολογούμενοι αναμένεται να δώσει μέσα στο 2009 το υπό δημιουργία «ηλεκτρονικό μητρώο» της εφορίας. Από το επόμενο έτος, οι όποιες δηλώσεις μεταβολών του μητρώου τους θα μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσω του διαδικτύου. Σημειώνεται ότι σήμερα για να δηλωθούν οι όποιες μεταβολές επέρχονται στη διεύθυνση κατοικίας
Ηλεκτρονικά η ενημέρωση του φορολογικού μητρώου              

Τέλος στην ταλαιπωρία που υφίστανται σήμερα εκατομμύρια φορολογούμενοι αναμένεται να δώσει μέσα στο 2009 το υπό δημιουργία «ηλεκτρονικό μητρώο» της εφορίας. Από το επόμενο έτος, οι όποιες δηλώσεις μεταβολών του μητρώου τους θα μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσω του διαδικτύου. Σημειώνεται ότι σήμερα για να δηλωθούν οι όποιες μεταβολές επέρχονται στη διεύθυνση κατοικίας, στην οικογενειακή κατάσταση κ.λπ., απαιτείται η επίσκεψη του ενδιαφερομένου στην αρμόδια εφορία.

Ειδικότερα, το σχέδιο το οποίο επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει ότι εντός του 2009 θα δημιουργηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία «e-μητρώο». Πρακτικά, αυτό θα δίνει τη δυνατότητα στον κάθε φορολογούμενο να δηλώσει μέσω του διαδικτύου μεταβολές στοιχείων του που αφορούν: Αλλαγές στη διεύθυνση κατοικίας του, αλλαγή της οικογενειακής του κατάστασης, αλλαγή της επαγγελματικής έδρας, γνωστοποίηση της αλλαγής καταστατικού, κ.α.

Σε επόμενη φάση, το ηλεκτρονικό μητρώο της εφορίας θα μπορεί να υποστηρίξει και υπηρεσίες που σχετίζονται με την ίδρυση ατομικής επιχείρησης και έναρξης εργασιών από ελεύθερους επαγγελματίες. Ειδικότερα δε με τα στοιχεία που απαιτούνται, όπως π.χ. ποια είναι η έδρα της επιχείρησης, στοιχεία τίτλων ιδιοκτησίας και μισθωτήριου συμβολαίου, υπεύθυνη δήλωση για δήλωση οικίας ως επαγγελματικής εγκατάστασης κ.λπ.

Σημειώνεται ότι σήμερα ο φορολογούμενος πρέπει να προσφύγει στο Μητρώο της εφορίας και για ένα πλήθος ακόμη υποχρεώσεων, όπως είναι η βεβαίωση εγγραφής σε ταμείο κύριας ασφάλισης, η βεβαίωση εγγραφής σε επιμελητήριο αλλά και η συμπλήρωση σειράς εντύπων, όπως:

– Αν δεν υπάρχει αριθμός φορολογικού μητρώου από προηγούμενο επάγγελμα, απαιτείται η συμπλήρωση της δήλωσης απόδοσης ΑΦΜ.

– Για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα, συμπληρώνεται «δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού», ενώ διαφορετικό έντυπο προβλέπεται για τις εγκαταστάσεις εκτός Ελλάδας.

– Στοιχεία συζύγου.

– Δήλωση για εξαγωγές σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Καθώς όλες οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο γραφείο μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, απαιτείται ένα διάστημα τουλάχιστον τριών ημερών εντός του οποίου η εφορία υποχρεούται, πριν χορηγήσει βεβαίωση έναρξης εργασιών, να ελέγξει τα στοιχεία ταυτότητας (γίνονται διασταυρώσεις και με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών) και την ύπαρξη του επαγγελματικού χώρου.

Προκειμένου δε για ίδρυση προσωπικής εταιρίας (ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης) η εφορία ζητεί αποδεικτικό για την επαγγελματική εγκατάσταση, βεβαίωση εγγραφής των μελών της εταιρίας σε ασφαλιστικό φορέα κ.α.

 
Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης