Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κοινωνικό μέρισμα: Η απόφαση με τις αλλαγές αναλυτικά στην διανομή του κοινωνικού μερίσματος

15 Δεκέμβριου 2017
Κοινωνικό μέρισμα: Η απόφαση με τις αλλαγές αναλυτικά στην διανομή του κοινωνικού μερίσματος
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

 
Κοινοποιήθηκε η νέα απόφαση 2/90964/2017 για το κοινωνικό μέρισμα η οποία τροποποιεί την 2/85835/2017.

Σύμφωνα με την νέα απόφαση:
 
Στην όγδοη παράγραφο του άρθρου 1 της 2/85835/2017 προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Προκειμένου για μονογονεϊκά νοικοκυριά που λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων ή το ειδικό επίδομα τρίτεκνων/πολύτεκνων οικογενειών η κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας προσαυξάνεται κατά 0,25 για τον πρώτο ενήλικα (Παράρτημα Β)».

-----------------------------------

Το τέταρτο εδάφιο της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 της 2/85835/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«- δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία».

Το προηγούμενο εδάφιο είχε ως εξής:
«- δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,»

-----------------------------------

Στην παρ. 3 του άρθρου 2 της 2/85835/2017 προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μήνα μέχρι 31.10.2017 δεν ισχύει για τις εξής περιπτώσεις: α) για δικαιούχους 67 ετών και άνω και β) για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, στα οποία ο δικαιούχος είναι πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (κωδικοί εντύπου Ε1: 001, 002, 005, 006 905, 906, 913 και 914).

-----------------------------------


Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 της 2/85835/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Όλα τα δεδομένα που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονομικά στοιχεία, στοιχεία εγγραφής στον ΕΦΚΑ και στοιχεία ανεργίας, προκύπτουν από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις ιδίως με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, του ΑΜΚΑ, του ΕΦΚΑ, της ΕΑΠ και του ΟΑΕΔ και προσυμπληρώνονται αυτόματα.»

Το προηγούμενο εδάφιο είχε ως εξής:
«3. Όλα τα δεδομένα που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονομικά στοιχεία, στοιχεία εγγραφής στον ΕΦΚΑ και στοιχεία ανεργίας, προκύπτουν από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, του ΑΜΚΑ, του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ και προσυμπληρώνονται αυτόματα.»

-----------------------------------

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 3 της 2/85835/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εάν ο ίδιος ΙΒΑΝ εμφανίζεται δηλωμένος τρεις ή περισσότερες φορές για διαφορετικούς αιτούντες, τότε η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα».

Η νέα απόφαση ισχύει από 24.11.2017.

Δείτε την απόφαση 2/90964/15.12.2017 και την κωδικοποιημένη απόφαση 2/85835/24.11.2017 από το αρχείο του κόμβου



  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
Παραδείγματα υπολογισμού εισοδηματικών ορίων για μονογονεϊκά νοικοκυριά πριν και μετά την προσαύξηση κατά 0,25 για τον πρώτο ενήλικα της κλίμακας ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας.

Εισοδηματικά όρια μονογονεϊκών νοικοκυριών

Αριθμός Παιδιών

1η κατηγορία

2 η κατη

γορία

3η κατηγορία

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

1

6250

7500

8750

10500

11250

13500

2

7500

8750

10500

12250

13500

15750

3

8750

10000

12250

14000

15750

18000

4

10000

11250

14000

15750

18000

20250

5

11250

12500

15750

17500

20250

22500

6

12500

13750

17500

19250

22500

24750

7

13750

15000

19250

21000

24750

27000

8

15000

15000

21000

21000

27000

27000



Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης