Το ψηφισθέν Νομοσχέδιο για τους ορκωτούς ελεγκτές

Οικονομικές Ειδήσεις

30 Ιούλιος 2008
Δημοσιεύθηκε σήμερα από τα επίσημα πρακτικά της Βουλής το ψηφισθέν Νομοσχέδιο για τους ορκωτούς ελεγκτές. Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις Taxheaven.gr

Δημοσιεύθηκε σήμερα από τα επίσημα πρακτικά της Βουλής το ψηφισθέν Νομοσχέδιο για τους ορκωτούς ελεγκτές.

Εναρμόνιση της  ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου  και άλλες διατάξεις


 Ψηφισθέν Νομοσχέδιο