Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέες αποφάσεις από το Υπουργείο Απασχόλησης για την μείωση των εισφορών των ασφαλισμένων των εντασσόμενων Ταμείων στο ΙΚΑ

30 Ιούλιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Με απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα. Φάνης Πάλλη- Πετραλιά εκδόθηκαν σήμερα από το υπουργείο σειρά οδηγιών στο πλαίσιο εφαρμογής της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης. Αφορούν στη μείωση των εισφορών των ασφαλισμένων των εντασσόμενων Ταμείων στο ΙΚΑ, στη ρύθμιση θεμάτων για την διαδοχική ασφάλιση και στις συνδρομές υπέρ οργανώσεων συνταξιούχων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου
30-07-2008


Με απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα. Φάνης Πάλλη- Πετραλιά εκδόθηκαν σήμερα από το υπουργείο σειρά οδηγιών στο πλαίσιο εφαρμογής της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης. Αφορούν στη μείωση των εισφορών των ασφαλισμένων των εντασσόμενων Ταμείων στο ΙΚΑ, στη ρύθμιση θεμάτων για την διαδοχική ασφάλιση και στις συνδρομές υπέρ οργανώσεων συνταξιούχων.    

Μείωση εισφορών
 
Μειώνονται ισόποσα και σταδιακά κάθε τρία (3) χρόνια και μέσα σε μια δεκαετία, οι εισφορές των ασφαλισμένων εντασσόμενων Ταμείων ώστε να εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα ποσοστά που ισχύουν στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (εισφορά ασφαλισμένου 6,67%- εισφορά εργοδότη 13,33%).

Διαδοχική Ασφάλιση

 Δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλιση στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης των μέχρι 31/7/2008 ασφαλισμένων των: ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΤΣΠ- ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΤΕ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ- ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ «Η ΕΘΝΙΚΗ» που έχουν πραγματοποιήσει χρόνο στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ο χρόνος αυτός που έχει διανυθεί θα θεωρείται ενιαίος, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί από την 1/8/2008 και εφεξής.

Δεδομένου ότι μετά την ένταξη των ανωτέρω Ταμείων και Κλάδων καθώς και του ΤΣΕΑΠΓΣΟ, του ΤΣΠ- ΑΤΕ, και του ΤΑΠ- ΙΛΤ στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε, ο χρόνος που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος στους κλάδους αυτούς κλπ., λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (παρ.7, άρθρου 5 του ν. 3029/2002), συνάγεται ότι οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης δεν θα εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που θα έχει χωρήσει ασφάλιση και σε οποιονδήποτε εντασσόμενο φορέα. 

Οι ρυθμίσεις αυτές διορθώνουν στρεβλώσεις και αδικίες του θεσμού της Διαδοχικής Ασφάλισης προς όφελος των ασφαλισμένων στα εντασσόμενα Ταμεία.
 
Οργανώσεις Συνταξιούχων

Δίδεται η δυνατότητα στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς να παρακρατούν, μετά από απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων τις συνδρομές προς τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, εφόσον αυτές υποβάλλουν αναλυτικές καταστάσεις που θα συνοδεύονται από ατομικές υπεύθυνες δηλώσεις (ν.1599/1986) των συνταξιούχων- μελών τους με τις οποίες θα αποδέχονται την παρακράτηση αυτή από την καταβαλλόμενη σύνταξη.              Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης