Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σχεδιάζουν φορολογικούς ελέγχους και στις κάρτες

27 Ιούλιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Εκτεταμένους ελέγχους θα διενεργήσει το υπουργείο Oικονομικών στις φορολογικές δηλώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία που δηλώθηκαν για τα εισοδήματα του 2007 (δηλώσεις 2008) ήταν ειλικρινή. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν και στις πιστωτικές κάρτες των φορολογούμενων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δαπάνες τους (μέσω πιστωτικών καρτών) είναι υψηλότερες από τα δηλωθέντα εισοδήματα. Στην περίπτωση που οι δαπάνες μέσω των καρτών είναι υψηλότερες θα επαναφορολογηθούν.
Σχεδιάζουν φορολογικούς ελέγχους και στις κάρτες

Εκτεταμένους ελέγχους θα διενεργήσει το υπουργείο Oικονομικών στις φορολογικές δηλώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία που δηλώθηκαν για τα εισοδήματα του 2007 (δηλώσεις 2008) ήταν ειλικρινή. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν και στις πιστωτικές κάρτες των φορολογούμενων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δαπάνες τους (μέσω πιστωτικών καρτών) είναι υψηλότερες από τα δηλωθέντα εισοδήματα. Στην περίπτωση που οι δαπάνες μέσω των καρτών είναι υψηλότερες θα επαναφορολογηθούν.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων έχει αλλάξει τα δεδομένα των διασταυρώσεων και θα διεξάγει περισσότερους και δευρυμένους ελέγχους στις δηλώσεις των φορολογούμενων για τα ακίνητα που κατέχουν και ενοικιάζουν αλλά και το κόστος αγοράς τους, τα σκάφη αναψυχής, τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα και τις ετήσιες δαπάνες τους ακόμα και τις δωρέες - χορηγίες που κάνουν.

Aπό δω και πέρα οι διασταυρώσεις θα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο και τα στοιχεία που θα διασταυρώνονται δεν θα προέρχονται μόνο από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά από αρκετές πηγές.

Η υποβολή του εντύπου Ε9 (για τα ακίνητα) για πολλούς φορολογούμενους και του Ε3 (για τους ελεύθερους επαγγελματίες) θα αποτελέσει την κύρια βάση επί της οποίας θα διεξαχθούν από το προσεχές διάστημα οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στοχεύει σε διασταυρώσεις:

- Των εφετινών εντύπων Ε3 τόσο με τα περυσινά, όσο και με τις δηλώσεις του προηγούμενου έτους

- Των εντύπων Ε2 και Ε1

- Των ακινήτων που θα δηλωθούν με το Ε9

Iδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στις διασταυρώσεις των στοιχείων των δηλώσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και αυτό διότι στατιστικός έλεγος που διενεργέθηκε πριν από μερικές μέρες κατέδειξε ότι τα έξοδα στις δηλώσεις που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο είναι αυξημένα έναντι των χειρόγραφων δηλώσεων. Παράλληλα προέκυψαν πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών και οι δηλώσεις αυτές ελέγχονται ήδη από τις εφορίες. Μάλιστα θα κληθούν οι φορολογούμενοι να υποβάλλουν νέες αρχικές δηλώσεις καταβάλλοντας και τσουχτερά πρόστιμα.

Συγκεκριμένα από τον έλεγχο προέκυψαν ότι:

- Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των Δηλώσεων TAXISnet εμφανίζονται, κατά μέσο όρο και ως προς τις απόλυτες τιμές, υψηλότερα) από τα εμφανιζόμενα στις χειρόγραφες δηλώσεις.

- Οι δαπάνες για ασφάλιστρα ζωής, ατυχημάτων, ασθένειας εμφανίζονται, κατά μέσο όρο και ως προς τις απόλυτες τιμές, υψηλότερες από τις εμφανιζόμενες στις χειρόγραφες

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έλεγχοι του υπουργείου Οικονομικών θα αφορούν:

1. Διασταύρωση δωρεών/χορηγιών χρηματικών ποσών σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματα εφόσον αυτές υπερβαίνουν ετησίως τα 300 ευρώ.

2. Διασταύρωση για τον εντοπισμό φορολογουμένων που δηλώνουν στο έντυπο Ε2 οικοδομημένα ακίνητα ως «κενά» τα οποία από στοιχεία της ΔΕΗ παρουσιάζουν υψηλή σχετικά κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

3. Διασταύρωση δηλωθέντος εισοδήματος (στο έντυπο Ε3) από παροχή υπηρεσιών και προμήθεια αγαθών του Δημοσίου, με στοιχεία των δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών κτλ. για την καταβολή των αμοιβών και των προμηθειών αυτών.

4. Διασταύρωση των δηλωθέντων στο έντυπο Ε1 ατομικών εισοδημάτων των μελών προσωπικών εταιρειών, κοινωνιών και κοινοπραξιών.

5. Διασταύρωση των δηλωθέντων στο Ε1 χρηματικών ποσών που δαπανήθηκαν για την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων.

6. Διασταύρωση των δηλωθέντων στο έντυπο Ε1 χρηματικών ποσών που δαπανήθηκαν για την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών.

7. Διασταύρωση δηλωθέντων στο έντυπο Ε1 χρηματικών ποσών που δαπανήθηκαν για την αγορά ή τη χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων με στοιχεία από το Υποσύστημα Φορολογίας Κεφαλαίου ή από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του ΚΒΣ.

8. Διασταύρωση δηλωθέντων στο Εντυπο Ε1 χρηματικών ποσών που δαπανήθηκαν για την ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενών.

9. Διασταύρωση των δηλωθέντων στο Ε1 καθαρών κερδών ατομικής επιχείρησης αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών.

10. Διασταύρωση των δηλωθέντων στο Ε1 αμοιβών μελών Δ.Σ. με δηλώσεις φόρου εισοδήματος μη φυσικών προσώπων όταν οι αμοιβές αυτές θεωρούνται εισόδημα.

11. Διασταύρωση των δαπανών μισθοδοσίας και αμοιβών του προσωπικού των επιχειρήσεων με στοιχεία προερχόμενα από το ΙΚΑ και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

12. Διασταύρωση δηλωθέντων στο έντυπο Ε1 δανείων, δωρεών ή γονικών παροχών χρηματικών ποσών, κερδών από λαχεία, Προ-Πο, Λόττο κτλ. και χρηματικών ποσών που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις με στοιχεία από το Υποσύστημα Κεφαλαίου, από τα κρατικά λαχεία, από τον ΟΠΑΠ, από ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικούς οργανισμούς κτλ.

13. Διασταύρωση μεταξύ των στοιχείων που δηλώνονται στο έντυπο Ε1 και στοιχείων από το ΥΕΝ (από τα κατά τόπους λιμεναρχεία), από την οποία προκύπτουν φορολογούμενοι οι οποίοι κατέχουν σκάφη αναψυχής και δεν τα έχουν δηλώσει.

14. Διασταύρωση από την οποία εντοπίζονται φορολογούμενοι-εκμισθωτές ακινήτων οι οποίοι δεν κατέθεσαν στην αρμόδια ΔΟΥ τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης (μισθωτήρια) ακινήτων που συνέταξαν μέσα στο έτος αναφοράς.


Πηγή Καθημερινή


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης