Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εθνικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής

Εθνικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής
  • ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Εθνικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής

Δελτίο Τύπου Αθήνα, 24-7-2008

ΟΜΙΛΙΑ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ


    Κυρίες και κύριοι,

   
    Σας καλωσορίζω στη 2η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Από την πρώτη συνάντηση που είχαμε τον περασμένο Ιανουάριο έχει περάσει αρκετό διάστημα, ώστε είναι σκόπιμο να εξετάσουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα και ποιες πρωτοβουλίες προγραμματίζουμε για τη συνέχεια. Και να συζητήσουμε επίσης για τις προτάσεις που θα θέλατε να υποβάλετε, στο πλαίσιο του κοινού αγώνα που πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Διότι, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι προυπόθεση για να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος και μια ισχυρή οικονομία.

Στο διάστημα που πέρασε από το προηγούμενο Συμβούλιο, συνεχίσαμε την πολιτική που ακολουθούμε από την αρχή της κυβερνητικής μας θητείας για να έχουμε ένα αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα. Διότι, όλα τα στοιχεία που έχουμε διαχρονικά στη διάθεσή μας επιβεβαιώνουν τη γενικότερη αίσθηση ότι το φορολογικό σύστημα στη χώρα μας δεν ήταν ούτε αποτελεσματικό ούτε δίκαιο. Το σύνολο των εσόδων από την άμεση φορολογία στην Ελλάδα είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια πολύ χαμηλότερο από τις χώρες της Ε.Ε., παρά το γεγονός ότι οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα δεν είναι από τους χαμηλότερους στην Ε.Ε. Το 2006, τα έσοδα από την άμεση φορολογία ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα ήταν 4,6% έναντι 9,2% κατά μέσο όρο στην Ε.Ε. των «27», ήταν δηλαδή ακριβώς στο μισό. Αντίστοιχα, τα συνολικά έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους και εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση είναι στην Ελλάδα πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την Ε.Ε. των «27» (το 2006 ήταν 31,4% έναντι 39,9% του μέσου κοινοτικού όρου). Αυτό σημαίνει μεγάλη έκταση της φοροδιαφυγής, η οποία, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχουμε, εμφανίζεται κυρίως στα εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα, από προσωπικές επιχειρήσεις και από κεφάλαιο. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, όπως και το πρόβλημα της φοροαποφυγής, διότι και η φορολογική βάση δεν είναι τόσο διευρυμένη στη χώρα μας.
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι φέρουν το μεγαλύτερο βάρος στη φορολογία των φυσικών προσώπων. Από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, που αναρτώνται σήμερα στην ιστοσελίδα της, προκύπτει ότι οι φόροι για εισοδήματα του 2006 (οικονομικό έτος 2007) από μισθούς και συντάξεις αντιστοιχούν στο 79% της συνολικής φορολογίας των φυσικών προσώπων ή στο 50% της συνολικής φορολογίας νομικών και φυσικών προσώπων.

Κυρίες και κύριοι,

Γνωρίζοντας αυτές τις αδικίες και για να κάνουμε το φορολογικό σύστημα περισσότερο δίκαιο αλλά και αναπτυξιακό, αποφασίσαμε τη φορολογική μεταρρύθμιση για τα νομικά και τα φυσικά πρόσωπα, ώστε να ενισχύσουμε τις επενδύσεις και την ανάπτυξη και να μειώσουμε την επιβάρυνση για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Και παράλληλα, προχωρήσαμε σε μια σειρά από πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή. Η φορολογική μεταρρύθμιση για τα νομικά πρόσωπα ολοκληρώθηκε πέρυσι, με τη μείωση του συντελεστή φόρου για τις Α.Ε. και ΕΠΕ στο 25% από 35% που ήταν το 2005 και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες στο 20% από 25%. Αυτή η πρωτοβουλία ήταν κρίσιμη, διότι στήριξε τις επενδύσεις και την ανάπτυξη στη δύσκολη μεταολυμπιακή περίοδο. Και χάρη σε αυτή τη μεταρρύθμιση, αλλά και στον επενδυτικό νόμο και στις άλλες πολιτικές μας, η πραγματική οικονομία έχει σήμερα μεγαλύτερες αντιστάσεις στο εξαιρετικά δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Το πρώτο τρίμηνο του 2008, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν ικανοποιητικός στο 3,6% και όλα τα στοιχεία που έχουμε για το δεύτερο τρίμηνο δείχνουν ότι και στο διάστημα αυτό η πραγματική οικονομία εξελίσσεται ικανοποιητικά. Βεβαίως, υπάρχει κάποια επιβράδυνση, αλλά θα ήταν έκπληξη, εάν ο ρυθμός ανάπτυξης δεν ήταν κοντά στο 3,2%-3,3%. Διότι, στηρίχθηκαν οι ιδιωτικές επενδύσεις και τονώθηκε η απασχόληση, ενώ η ανεργία μειώνεται και τους πρώτους μήνες του 2008 παρά το αρνητικό εξωτερικό περιβάλλον. Θέλω δε να τονίσω ότι παρά τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, αυξήθηκαν το 2007 τα έσοδα από τη φορολογία νομικών προσώπων. Διότι, οι επιχειρήσεις επεκτάθηκαν και είχαν σημαντική αύξηση του εισοδήματός τους. Τα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 17,8% και ο φόρος για τα κέρδη αυτά αυξήθηκε κατά 6,7%.

Από το 2007 ξεκινήσαμε τη δεύτερη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης που αφορά τα φυσικά πρόσωπα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται στο τέλος του επόμενου έτους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνουμε πίσω σε αυτή τη διαδικασία της μείωσης της φορολογίας, η οποία θα συνεχισθεί και θα ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το νόμο. Το αφορολόγητο όριο αυξήθηκε από το 2007 στις 12.000 από 11.000 ευρώ το 2006 και 10.000 ευρώ το 2004. Είχαμε δηλαδή μία αύξηση του αφορολόγητου στην περίοδο αυτή, η οποία είναι της τάξης του 20%, δηλαδή πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το αν θα κάναμε τιμαριθμοποίηση. Και η αύξηση αυτή προστατεύει κυρίως τα χαμηλά εισοδήματα. Μειώνουμε επίσης τους φορολογικούς συντελεστές. Ο κεντρικός συντελεστής 30% μειώθηκε στο 29% το 2007 και μειώνεται στο 27% φέτος και στο 25% το 2009, ενώ παράλληλα διευρύνθηκε το κλιμάκιο στο οποίο εφαρμόζεται ο συντελεστής αυτός από τις 23.000 στις 30.000 ευρώ. Παράλληλα, ο υψηλός συντελεστής 40% -για εισοδήματα έως 75.000 ευρώ - μειώθηκε πέρυσι στο 39% και φέτος στο 37% για να ολοκληρωθεί η μείωση του χρόνου όταν θα φθάσει στο 35%. Με την πολιτική της μείωσης της φορολογίας για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα δίνουμε παράλληλα ένα αντικίνητρο για τη φοροδιαφυγή. Διότι, οι δικαιολογίες ότι η φορολογία είναι υψηλή και κάνουμε φοροδιαφυγή δεν έχουν πλέον βάση.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, όπως και η μεταρρύθμιση στη φορολογία των ακινήτων, δεν θα είχαν σημαντικά αποτελέσματα, αν δεν γινόταν πιο συστηματική και συνεκτική η πολιτική μας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Η πολιτική για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής ξεκίνησε με την αξιοποίηση των μηχανισμών των διασταυρώσεων των φορολογικών στοιχείων που κάνει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, με την βελτίωση του μηχανισμού των ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών και από πέρυσι το Φθινόπωρο ενισχύσαμε το οπλοστάσιο μας με το νόμο που ψηφίσαμε στη Βουλή. Όπως γνωρίζετε, ο νόμος αυτός προβλέπει κίνητρα στους φορολογούμενους για να δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα, όπως προβλέπει και κίνητρα στους καταναλωτές για να παίρνουν αποδείξεις για μια σειρά από υπηρεσίες. Παράλληλα, με το νόμο αυτό δίνονται κίνητρα και στους φορολογούμενους για να καταγγέλλουν επίορκους δημόσιους λειτουργούς. Και είδαμε φορολογούμενους να καταγγέλλουν τέτοιες περιπτώσεις. Το μέτρο λειτούργησε, αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα από ό,τι θα θέλαμε, διότι φαίνεται ότι ακόμη διστάζουν οι φορολογούμενοι. Αλλά, δεν υπάρχει κανένας λόγος για να διστάζουν. Αυτοί που είχαν το θάρρος και προχώρησαν στις συγκεκριμένες καταγγελίες δεν έχουν υποστεί καμία κύρωση- το αντίθετο- ενώ αυτοί οι οποίοι έχουν καταγγελθεί και συλληφθεί έχουν αντιμετωπίσει τις κυρώσεις του νόμου.

Η φοροδιαφυγή, όμως, είναι κυρίως θέμα νοοτροπίας των πολιτών. Όλων μας. Διότι, πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους τους πολίτες ότι η φοροδιαφυγή είναι μια βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά. Προσβάλλει την κοινωνία μας. Βεβαίως, δεν μπορούμε να έχουμε αυταπάτες ότι αυτή η νοοτροπία θα αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια προσπάθεια, την οποία όμως πρέπει να κάνουμε με συνέχεια και συνέπεια, επί πολλά χρόνια, ευαισθητοποιώντας με κάθε τρόπο τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ευαισθητοποίησης, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ξεκινά τους επόμενους μήνες, όπως είχαμε ανακοινώσει, μια σχετική εκστρατεία. Ο σχετικός διαγωνισμός, που είχε προκηρύξει στις αρχές του έτους το ΥΠΟΙΟ ολοκληρώνεται και έτσι από το Φθινόπωρο ξεκινά και αυτή η προσπάθεια.

Στο προηγούμενο Συμβούλιο είχαν αναφερθεί αναλυτικά στα μέτρα που είχαμε πάρει τα προηγούμενα χρόνια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Σήμερα θα ήθελα να αναφερθώ στις εξελίξεις που είχαμε το προηγούμενο εξάμηνο. Πρώτα, θα ήθελα να σταθώ στο ελεγκτικό έργο, τόσο των μηχανισμών του ΥΠΟΙΟ όσο και της ΥπΕΕ. Στο πρώτο εξάμηνο του 2008, τα βεβαιωθέντα ποσά από ελέγχους που έκαναν τα Διαπεριφερειακά Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης (που είναι οι μεγαλύτεροι μηχανισμοί) αυξήθηκαν κατά 25% (αν δεν ληφθούν υπόψη οι επισφάλειες, δηλαδή οι υποθέσεις που πηγαίνουν στην διαιτησία). Συνολικά, από το σύνολο των ελεγκτικών κέντρων (αν ληφθούν υπόψη και τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα, η ΦΑΕΕ Αθηνών, η ΦΑΒΕ Αθηνών, η ΦΑΕ Πειραιά και η ΦΑΕ Θεσσαλονίκης) τα έσοδα που βεβαιώθηκαν έφθασαν τα 738 δις. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2007. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου παρακολουθούν από το Μάρτιο και την πορεία των εσόδων από εθελοντικές δηλώσεις που κάνουν οι φορολογούμενοι όταν καλούνται για φορολογικό έλεγχο. Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το τελευταίο νόμο για τη φοροδιαφυγή, οι φορολογούμενοι έχουν έκπτωση 50% στους πρόσθετους φόρους όταν δηλώσουν οικειοθελώς την παράβαση που έχουν κάνει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων, από το Μάρτιο έως τον Ιούνιο είχαν δηλωθεί 29,4 εκατ. ευρώ με βάση αυτή τη διάταξη.

Από τους ελέγχους που έκανε η ΥπΕΕ στο πρώτο εξάμηνο βεβαιώθηκαν συνολικά έσοδα από ΦΠΑ και πρόστιμα ύψους 686 εκατ. ευρώ. Σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα ελέγχων για την απόδοση ΦΠΑ με βάση τις διασταυρώσεις που γίνονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων. Στο πρώτο εξάμηνο βεβαιώθηκαν με βάση τις διασταυρώσεις αυτές και τον εντοπισμό όσων δεν είχαν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ περισσότερα από 130 εκατ. ευρώ. Γενικά, η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής του ΦΠΑ θα έλεγα ότι είναι ικανοποιητική, αν δεν είχαμε μια μικρή επιβράδυνση σε σχέση με πέρυσι (τα έσοδα από ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,7% στο πρώτο εξάμηνο έναντι 9,7% στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι).

 Νέο εργαλείο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Ελεγκτικών Υπηρεσιών(το Elenxis). Με το Σύστημα αυτό, οι ελεγκτικές υπηρεσίες αποκτούν για πρώτη φορά εξελιγμένες τεχνολογικές υποδομές με 5.000 περίπου υπολογιστές και φορητούς υπολογιστές και αντίστοιχα προγράμματα για την αντικειμενικοποίηση και αυτοματοποίηση των ελέγχων. Ήδη, σημαντικός αριθμός υπολογιστών έχει εγκατασταθεί στις 62 ελεγκτικές Υπηρεσίες του ΥΠΟΙΟ (ΔΕΚ, ΠΕΚ, Τελωνεία, ΥπΕΕ, Οικονομική Επιθεώρηση).

Με τις διασταυρώσεις που κάνει, αξιοποιώντας τα ηλεκτρονικά στοιχεία του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει τη δυνατότητα εντοπισμού αδήλωτων εισοδημάτων από άλλες πηγές, όπως από δεύτερη εργασία.

Κυρίες και κύριοι,

Η ενοποίηση του φόρου πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, στην οποία προχωρήσαμε φέτος από τις 15 Φεβρουαρίου ήταν μία σημαντική τομή στην προσπάθεια μας να αντιμετωπίσουμε το εκτεταμένο λαθρεμπόριο στα καύσιμα. Το νέο σύστημα διακίνησης πετρελαίου έχει φέρει αποτελέσματα, καθώς η ποσότητα του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκε κατά 16% στο διάστημα από τις 15 Φεβρουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Προχωρούμε τώρα στην ολοκλήρωση του συστήματος με τον έλεγχο του πετρελαίου για τη ναυτιλία, ώστε να κλείσουμε όσο περισσότερο είναι δυνατό τις στρόφιγγες στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Διότι, είναι γνωστό ότι το πετρέλαιο για τη ναυτιλία είναι μία σημαντική πηγή του λαθρεμπορίου. Το ζήτημα με το ναυτιλιακό πετρέλαιο δεν είναι η εξομοίωση του φόρου, δεδομένου ότι αποτελεί διεθνές καθεστώς η αφορολόγητη διάθεσή του, αλλά ο έλεγχος της διακίνησής του. Μετά από διαβουλεύσεις που είχε ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνης Μπέζας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καταρτίσθηκε το Σύστημα Ελέγχου και Διακίνησης Πετρελαίου Ναυτιλίας με την κωδική ονομασία «Ποσειδών», που θέτουμε σε εφαρμογή πολύ σύντομα. Δεν θα υπεισέλθω στις λεπτομέρειες του συστήματος, θα τις αναφέρει ο κ. Μπέζας στην τοποθέτησή του.

Κυρίες και κύριοι,

Φέτος, εφαρμόζουμε για πρώτη φόρα και το νέο σύστημα φορολογίας της ακίνητης περιουσίας, που αποτελεί μια μεγάλη τομή για το φορολογικό σύστημα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Παρά τα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν, διότι είναι ένα πολύ σύνθετο έργο, η εφαρμογή προχωρά. Ήδη, ολοκληρώθηκε η καταβολή του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) από τα νομικά πρόσωπα. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τον αριθμό των δηλώσεων που έγιναν, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι πάρα πολλά Νομικά Πρόσωπα δεν υπέβαλαν δηλώσεις. Αυτό, βεβαίως, συνεπάγεται πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις για αυτούς που δεν κάνουν δηλώσεις. Να είναι ξεκάθαρο αυτό. Κανένας δεν θα μπορεί να ξεφύγει από το σύστημα. Θα βρούμε τα αδήλωτα ακίνητα μέσω διασταυρώσεων και θα υπάρχουν σαφώς πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις για αυτούς που δεν έκαναν δηλώσεις. Και από τον Αύγουστο αρχίζει η αποστολή των πρώτων εκκαθαριστικών για τα Φυσικά Πρόσωπα.

Το σύστημα αυτό για να παγιωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά θα χρειασθεί κάποιο χρόνο. Αλλά θα ήθελα να απευθύνω έκκληση σε όλους τους φορολογουμένους, είτε είναι Νομικά Πρόσωπα είτε είναι Φυσικά Πρόσωπα, να δηλώσουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τα ακίνητά τους. Δεν θα αφήσουμε το σύστημα αυτό να «ξεθυμάνει», θα υλοποιηθεί όπως προβλέπεται από το νόμο. Είναι ένα πολύ σωστό σύστημα, είναι χαμηλή η επιβάρυνση - έχει σοβαρές εξαιρέσεις για κοινωνικούς λόγους - και κανένας δεν δικαιούται να μην δηλώνει τα ακίνητά του. Θα γίνουν διασταυρώσεις στοιχείων για να εντοπισθούν όσοι δεν υπέβαλαν δήλωση ή υπέβαλαν ανακριβή δήλωση.

Κλείνοντας και πριν δώσω το λόγο στον κ. Μπέζα, που είναι και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, και στη συνέχεια να σας ζητήσω να αναπτύξετε τις απόψεις σας και να υποβάλλετε προτάσεις, θα ήθελα να τοποθετηθώ σε δυο ακόμα θέματα.

Σχετικά με το φορολογικό σύστημα και τις μελλοντικές κατευθύνσεις που πρέπει να έχουμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό των φορολογικών εσόδων ως προς το ΑΕΠ. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι παράλληλα πρέπει να γίνουν και προσπάθειες για τη συγκράτηση των δημοσίων δαπανών. Και οι δυο προσπάθειες είναι δύσκολες. Αλλά, οι προσπάθειες αυτές πρέπει να γίνουν, διότι πρέπει να προχωρήσει αποτελεσματικά και η δεύτερη φάση της δημοσιονομικής εξυγίανσης - πρέπει να πάμε σε μηδενικά ελλείμματα.

Ήδη, με την κρίση και την επιβάρυνση του δημοσίου χρέους που προκαλεί η αύξηση των επιτοκίων και των περιθωρίων των επιτοκίων, υπάρχουν επιπτώσεις στον προϋπολογισμό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε το έλλειμμα να υπερβεί πάλι το 3% του ΑΕΠ. Θα πρέπει όχι μόνο να διατηρήσουμε το έλλειμμα κάτω από το 3%, αλλά και να φτάσουμε σε μηδενικά ελλείμματα. Ώστε, να μην κινδυνεύουμε από τις διεθνείς κρίσεις και να αντιμετωπίσουμε και το δημόσιο χρέος, που αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ο «βραχνάς» της οικονομίας μας. Το δημόσιο χρέος συσσωρεύτηκε επί τόσα χρόνια και η επιβάρυνση των 10 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ που δίναμε για την εξυπηρέτησή του τα τελευταία χρόνια αυξάνεται σημαντικά μετά την άνοδο των επιτοκίων. Ενώ, λοιπόν, στην πραγματική οικονομία υπάρχουν αντιστάσεις, υπάρχουν πιέσεις στον προϋπολογισμό από την αύξηση των επιτοκίων, τη χρηματοπιστωτική κρίση και από την προσπάθεια κάποιων να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες τους με το να μην πληρώνουν τους φόρους τους. ¶ρα, θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί σε όλους τους τομείς και ένας από αυτούς είναι η φοροδιαφυγή - ένας πολύ σημαντικός και κρίσιμος τομέας.

Οι πρωτοβουλίες μας στο επόμενο διάστημα θα είναι στο να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Δεν έχουμε σκοπό να επιβαρύνουμε τους μισθωτούς ή να αλλάξουμε το πρόγραμμα μείωσης των φορολογικών συντελεστών για τους μισθωτούς. Δεν έχουμε σκοπό, επίσης, να αντιστρέψουμε την πολιτική που ακολουθήσαμε για τα Νομικά Πρόσωπα. Αλλά, η φορολογική βάση πρέπει να διευρυνθεί. Πρέπει να φορολογηθούν καλύτερα και περισσότερο τα εισοδήματα από κεφάλαιο, τα οποία σήμερα σε μεγάλο βαθμό δεν φορολογούνται καθόλου. Και θα πρέπει να επανεξετάσουμε και κάποιους ειδικούς τρόπους φορολόγησης, οι οποίοι με τα σημερινά δεδομένα δεν δικαιολογούνται. ¶ρα, και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης είναι μια σημαντική προτεραιότητα για το μέλλον.

Σας ευχαριστώ πολύ.

   
 Εισίγηση Αντώνη Μπέζα

 Σύστημα ελέγχου ΠοσειδώναςΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης