Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ελεγχοι για τις εκπτώσεις στα τιμολόγια

  • Ελέγχους στα λογιστήρια των αλυσίδων σούπερ μάρκετ διενεργούν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι έλεγχοι, που ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα τα κλιμάκια του υπουργείου και θα ενταθούν τις αμέσως επόμενες, εντάσσονται στο πλαίσιο της εφαρμογής της πρόσφατης Αγορανομικής Διάταξης 7, βάσει της οποίας καθορίζεται η δημοσιοποίηση στο ΥΠΑΝ όλων των χορηγουμένων εκπτώσεων από τους προμηθευτές προς το λιανικό εμπόριο.
Ελεγχοι για τις εκπτώσεις στα τιμολόγια              
 
Ελέγχους στα λογιστήρια των αλυσίδων σούπερ μάρκετ διενεργούν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι έλεγχοι, που ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα τα κλιμάκια του υπουργείου και θα ενταθούν τις αμέσως επόμενες, εντάσσονται στο πλαίσιο της εφαρμογής της πρόσφατης Αγορανομικής Διάταξης 7, βάσει της οποίας καθορίζεται η δημοσιοποίηση στο ΥΠΑΝ όλων των χορηγουμένων εκπτώσεων από τους προμηθευτές προς το λιανικό εμπόριο.

Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης είναι να συλλέξει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (πιστωτικά σημειώματα, δελτία παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα για τις εκπτώσεις που δίνουν οι προμηθευτές στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και να γίνει η απαραίτητη διασταύρωση με τα δεδομένα από τις συμφωνίες, που ήδη βάσει της Α.Δ. 7 καταθέτουν οι προμηθευτές στο υπουργείο. Στόχος του συγκεκριμένου μέτρου είναι μεταξύ όλων των άλλων να επωφεληθεί ο καταναλωτής από την έκπτωση. Κύκλοι του υπουργείου σημείωναν χθες σχετικά ότι «επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία, ώστε έχοντας ξεκάθαρη εικόνα να κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς τον εξορθολογισμό της λειτουργίας της αγοράς».

Με βάση την εν λόγω Α.Δ., βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεταιριστικά εργοστάσια παραγωγών, εισαγωγείς - χονδρέμποροι και χονδρέμποροι, που εκδίδουν και τηρούν τιμοκαταλόγους με τα προϊόντα και τα εμπορεύματα που πωλούν, στις περιπτώσεις που θέλουν να χορηγήσουν στους πελάτες-αγοραστές των προϊόντων-εμπορευμάτων τους εκπτώσεις (ποσοστιαίες ή χρηματικές), επί των τιμών πώλησης των τιμοκαταλόγων τους, υποχρεούνται όπως τις εκπτώσεις αυτές, τις αναγράφουν μόνο στα σχετικά εκδιδόμενα κατά τη συναλλαγή τιμολόγια πώλησης και όχι με την έκδοση μεταγενέστερα της συναλλαγής πιστωτικών σημειωμάτων. Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και όταν η χορηγούμενη έκπτωση είναι είτε σε είδος αντίστοιχου της συναλλαγής είτε σε είδος που εμπεριέχεται στον τιμοκατάλογο της εταιρίας.
Σε κάθε περίπτωση οι χορηγούμενες εκπτώσεις θα πρέπει να εμφανίζονται επί των εκδιδομένων τιμολογίων πώλησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει η τελική τιμή πώλησης κάθε προϊόντος-εμπορεύματος. Ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών τους, για τη χορήγηση πρόσθετων οικονομικών παροχών, πέραν των εκπτώσεων που τους χορηγούν κατά τα ανωτέρω επί των τιμών πώλησης των τιμοκαταλόγων τους και που έχουν σχέση όπως: με την επίτευξη στόχων τζίρου κατά οριζόμενα χρονικά διαστήματα με την προβολή των ειδών, με προωθητικές ενέργειες κ.ά., αναγνωρίζονται και μπορούν να χορηγούνται υπό την προϋπόθεση ότι οι πρόσθετες αυτές παροχές θα γνωστοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Πηγή: Express.gr
 Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης