Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανοίγουν ξεχασμένοι φάκελοι ακινήτων

20 Ιούλιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Χιλιάδες υποθέσεις αγοράς ακινήτων, κληρονομιών και γονικών παροχών που λιμνάζουν στα συρτάρια των εφοριών ακόμη και από το 1992(!) παίρνουν τον δρόμο του ελέγχου με τους φορολογουμένους να κινδυνεύουν να καταβάλουν αναδρομικά επιπλέον φόρους.
Ανοίγουν ξεχασμένοι φάκελοι ακινήτων

Χιλιάδες υποθέσεις αγοράς ακινήτων, κληρονομιών και γονικών παροχών που λιμνάζουν στα συρτάρια των εφοριών ακόμη και από το 1992(!) παίρνουν τον δρόμο του ελέγχου με τους φορολογουμένους να κινδυνεύουν να καταβάλουν αναδρομικά επιπλέον φόρους.

Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις ακινήτων, τα οποία τη στιγμή της τελευταίας μεταβίβασης (κληρονομιά, γονική παροχή, αγορά κ.λπ.), βρίσκονταν εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών και ως εκ τούτου ο φόρος υπολογίσθηκε τότε με βάση συγκριτικά στοιχεία αλλά και υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας κεφαλαίου, ο χρόνος παραγραφής ανέρχεται στα πέντε έτη για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, σε δέκα έτη για υποθέσεις κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών και σε δεκαπέντε έτη οι αδήλωτες υποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρώτες στη λίστα της εφορίας βρίσκονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων, που πραγματοποιήθηκαν το 2003, καθώς, επίσης και οι υποθέσεις κληρονομιών, γονικών παροχών του 1998 και οι αδήλωτες υποθέσεις του 1992.

Οι έλεγχοι της εφορίας εντάσσονται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να «κλείσει» οριστικά τις εκκρεμότητες του παρελθόντος αλλά και να ενισχύσει τα δημόσια έσοδα που παρουσιάζουν σαφή σημάδια κόπωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με χθεσινά επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζουν «μαύρη τρύπα» ύψους 1,8 δισ. ευρώ!

Ετσι, την ίδια στιγμή που οι εισπράξεις από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων βρίσκονται στον «αέρα», το υπουργείο Οικονομικών καλεί τις εφορίες να κλείσουν τις εκκρεμότητες στα ακίνητα και ειδικά των υποθέσεων εκείνων που κινδυνεύουν με παραγραφή. Ηδη, χιλιάδες ειδοποιητήρια καταβολής επιπλέον φόρου καταφθάνουν σε φορολογουμένους, που απέκτησαν παλαιότερα ακίνητα εκτός σχεδίου, τα οποία σήμερα έχουν μπει στο σχέδιο. Τα ακίνητα αυτά, τη στιγμή της τελευταίας μεταβίβασης (κληρονομιά, γονική παροχή, αγορά κ.λπ.), βρίσκονταν εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών με αποτέλεσμα ο φόρος να υπολογιστεί με βάση συγκριτικά στοιχεία. Δέκα χρόνια μετά και λίγο πριν από την παραγραφή των εκκρεμών αυτών υποθέσεων το υπουργείο επιβαρύνει με επιπλέον φόρο τα ακίνητα που από τότε «απέκτησαν» αντικειμενική αξία και καλεί τους φορολογουμένους να τον καταβάλουν. Προκειμένου, πάντως, να μην είναι υπέρμετρη η επιβάρυνση των φορολογουμένων, το υπουργείο Οικονομικών «συνιστά» μεταξύ άλλων στους εφόρους, για τον υπολογισμό του φόρου, να λαμβάνουν υπόψη, όπου είναι εφικτό, τις συγκριτικές τιμές που ίσχυαν κατά τη δημιουργία της φορολογικής ενοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας κεφαλαίου ο χρόνος παραγραφής ανέρχεται στα πέντε έτη για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, σε δέκα έτη για υποθέσεις κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών και σε δεκαπέντε έτη οι αδήλωτες υποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρώτες στη λίστα της εφορίας βρίσκονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν το 2003, καθώς επίσης και οι υποθέσεις κληρονομιών, γονικών παροχών του 1998 και οι αδήλωτες υποθέσεις του 1992.

Πώς υπολογίζεται ο φόρος

Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνονται υπόψη ορισμένα κριτήρια, όπως η αντικειμενική αξία κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος και το ύψος της απόκλισης μεταξύ συγκριτικής και αντικειμενικής τιμής. Ειδικότερα:

- Σε όσες υποθέσεις διαπιστώνεται απόκλιση μεγαλύτερη του διπλάσιου μεταξύ αντικειμενικών αξιών (κατά το έτος της πρώτης εφαρμογής του συστήματος στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο) και της αξίας που προσδιορίζεται βάσει συγκριτικών στοιχείων αξίας, κατά τον οριστικό προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου λαμβάνεται ο μέσος όρος των δύο τιμών.
- Σε όσες περιπτώσεις η απόκλιση είναι μικρότερη του διπλάσιου, η οριστικά προσδιοριζόμενη αξία δεν θα πρέπει να αποκλίνει σημαντικά από τις αντικειμενικές αξίες του έτους της πρώτης εφαρμογής του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Η απόκλιση προκύπτει από την έκθεση ελέγχου, στην οποία αναγράφονται εκτός από τα συγκριτικά στοιχεία και η αντικειμενική αξία των ακινήτων.

Η αξία προσδιορίζεται τόσο κατά το στάδιο του ελέγχου όσο και κατά το στάδιο του συμβιβασμού μετά την έκδοση του σχετικού φύλλου ελέγχου.

Εσοδα από ακίνητα

Το υπουργείο Οικονομικών δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων στα ακίνητα αλλά και στην πλήρη εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων (ΕΤΑΚ), καθώς η επίτευξη των στόχων θεωρείται κομβική για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εισπράξεις από τους φόρους αντιπροσωπεύουν για το 2008 το ποσό των 900 εκατ. ευρώ έναντι 240 εκατ. ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 275% (!).

Ρύθμιση για τους... πονηρούς μελετά το υπουργείο Οικονομικών

Δεν αποκλείεται και ανάλογα με την πορεία των ελέγχων και τις ανάγκες του προϋπολογισμού, το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει σε νέα ρύθμιση για την αυτόματη περαίωση των υποθέσεων αυτών. Ανάλογη προσπάθεια περαίωσης είχε επιχειρηθεί από το υπουργείο Οικονομικών και πριν από περίπου έξι χρόνια. Απέτυχε, όμως, παταγωδώς, διότι οι Ελληνες πολίτες προτίμησαν να αφήσουν τον χρόνο να... περάσει έως ότου οι υποθέσεις τους παραγραφούν, αναλαμβάνοντας βεβαίως το ρίσκο αυτής της επιλογής.

Αυτή τη φορά παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζουν ότι οι ενδιαφερόμενοι θα σπεύσουν να περαιώσουν τις υποθέσεις τους, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τον έλεγχο της εφορίας με τη χρησιμοποίηση συγκριτικών στοιχείων.
Η ρύθμιση είναι, πάντως, έτοιμη και, εφόσον αποφασισθεί, θα προβλέπει τριετή διακανονισμό για την καταβολή των αναλογούντων φόρων. Ηδη, η πλειονότητα των ΔΟΥ σε όλη τη χώρα είχε προσδιορίσει τις περιπτώσεις μη αποδοχής της φορολογητέας αξίας, κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων, κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

Πηγή Καθημερινή


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης