Σημαντικό πλήγμα σε κυκλώματα έκδοσης και διακίνησης υπερτιμολογημένων και εικονικών τιμολογίων αγροτικών προϊόντωντην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης

Οικονομικές Ειδήσεις

18 Ιούλιος 2008
Στο πλαίσιο της αποστολής της για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων κατάφερε ένα σημαντικό πλήγμα σε κυκλώματα έκδοσης και διακίνησης υπερτιμολογημένων και εικονικών τιμολογίων αγροτικών προϊόντων, τα οποία εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης. Taxheaven.gr

Σημαντικό πλήγμα σε κυκλώματα έκδοσης και διακίνησης υπερτιμολογημένων και εικονικών τιμολογίων αγροτικών προϊόντωντην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης
      
 Δελτίο Τύπου 18 Iουλίου 2008
 
 
   Στο πλαίσιο της αποστολής της για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων κατάφερε ένα σημαντικό πλήγμα σε κυκλώματα έκδοσης και διακίνησης υπερτιμολογημένων και εικονικών τιμολογίων αγροτικών προϊόντων, τα οποία εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης.

   Ειδικότερα η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης της Υπ.Ε.Ε.  (Ε.Δ.Ε.Υ.Θ) πραγματοποίησε ελέγχους σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και μεταποιητικές βιομηχανίες κατόπιν διασταυρώσεων στοιχείων, όπου διαπιστώθηκε ότι εκδίδονταν  τιμολόγια προς τις μεταποιητικές βιομηχανίες για ποσότητες βιομηχανικής τομάτας κατά πολύ μεγαλύτερες από τις παραδοθείσες.

   Συγκεκριμένα για το έτος 2000 διαπιστώθηκαν εικονικές παραδόσεις το ύψος των οποίων υπολογίσθηκε στα 4.912.732 κιλά, ενώ για το έτος 2002 το ύψος των εικονικών παραδόσεων υπολογίσθηκε σε 24.179.774 κιλά.

   Η αξία των εκδοθέντων τιμιλογίων που αντιστοιχεί στις εικονικές παραδόσεις ανέρχεται σε 441.995 ευρω για το έτος 2000, και σε 1.163.131 ευρω για το 2002.

   Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 3.210.174 ευρω, ενώ αντίστοιχα πρόστιμα θα επιβληθούν και στους λήπτες των εικονικών και υπερτιμολογημένων στοιχείων.

   Έχουν ήδη αποσταλεί  από την ΕΔΕΥΘ στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. οι αντίστοιχες εκθέσεις με τις καταλογισθείσες παραβάσεις, ενώ έχει σταλεί πορισματική αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελία, καθώς και πληροφοριακή Έκθεση στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να επιστραφούν οι παρανόμως εισπραχθείσες επιδοτήσεις.