Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση περιόδου υποβολής ηλεκτρονικών φακέλων των αιτήσεων στήριξης για τις δράσεις 4.2.1 και 4.2.2 του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020

Παράταση περιόδου υποβολής ηλεκτρονικών φακέλων των αιτήσεων στήριξης για τις δράσεις 4.2.1 και 4.2.2 του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΑθήνα, 23/11/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α
Τ.Κ.: 112 53, Αθήνα
Πληροφορίες : Μαρία Χαραμή
Βασιλική Παπακανέλλου
Τηλέφωνο : 210 2124081 - 210 2124324
Fax : 210 2128183
e-mail : [email protected]
[email protected]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 4.2.1 ΚΑΙ 4.2.2 ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020


Υπομέτρο 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»
Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν).
Δράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν).

Σε συνέχεια της 2285/112754/25-10-2017 1ης τροποποίησης και αντικατάστασης της 756/46257/27-04-2017 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.1 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και της 2286/112759/25-10-2017 2ης τροποποίησης και αντικατάστασης της 1338/68195/23-06-2017 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», σας γνωρίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ είναι η 31η Δεκεμβρίου 2017.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α.α.
Μ. ΠΑΓΑΝΙΑΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης