Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τι αλλάζει για τα τουριστικά γραφεία με νέο νομοσχέδιο.

16 Ιούλιου 2008 Σχόλια
Τι αλλάζει για τα τουριστικά γραφεία με νέο νομοσχέδιο.
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ολοκλήρωσε τη σύνταξη νομοσχεδίου για την αναθεώρηση της λειτουργίας των τουριστικών γραφείων, το οποίο θέτει σε δημόσια διαβούλευση για 10 ημέρες.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ολοκλήρωσε τη σύνταξη νομοσχεδίου για την αναθεώρηση της λειτουργίας των τουριστικών γραφείων, το οποίο θέτει σε δημόσια διαβούλευση για 10 ημέρες.

Το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο στο site του Υπουργείου (www.gnto.gr) και οι όποιες παρατηρήσεις θα αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected], [email protected] και [email protected],  υπόψη του κ. Αντωνόπουλου.

Με το Νομοσχέδιο τροποποιείται η βασική περί τουριστικών γραφείων νομοθεσία (ν. 393/1976) και αναθεωρείται το Προεδρικό Διάταγμα 339/1996 περί οργανωμένων ταξιδίων. Μεταξύ άλλων, ορίζονται υψηλότερα προσόντα για την άσκηση επαγγέλματος, ακριβής καθορισμός και κλιμάκωση των κυρώσεων σε περίπτωση εκτροπής από τις διατάξεις του νόμου, ειδική αντιμετώπιση για τα υποκαταστήματα). Επαναπροσδιορίζονται η έννοια του οργανωμένου ταξιδιού, οι υποχρεώσεις στο πλαίσιο της πληροφόρησης και διαφήμισης, οι όροι που διέπουν τις συμβάσεις μεταξύ διοργανωτή και καταναλωτή, οι συμβατικές υποχρεώσεις και η ευθύνη των διαφορετικών κατηγοριών τουριστικών γραφείων (διοργανωτές, πωλητές, γραφεία υποδοχής, πωλητές χρονομερισμάτων).

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη δημιουργία ενός οργανισμού (Συνεγγυητικό Κεφάλαιο) που θα καλύπτει υποχρεώσεις των τουριστικών γραφείων που έχουν καταστεί με οποιονδήποτε τρόπο αφερέγγυα. Μετά από διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς του κλάδου των τουριστικών γραφείων και τις δυσάρεστες καταστάσεις με τις οποίες ήλθε αντιμέτωπη  τα τελευταία χρόνια η τουριστική αγορά, διαπιστώθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός φορέα, με τη μορφή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, το οποίο θα τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού  Τουριστικής Ανάπτυξης. Ο φορέας αυτός θα χρηματοδοτείται από τις εισφορές  εκείνων των τουριστικών γραφείων, που είναι διοργανωτές οργανωμένων ταξιδίων. Αυτά τα τουριστικά γραφεία θα είναι μέλη του φορέα, κύριος σκοπός του οποίου θα είναι προεχόντως ο επαναπατρισμός των τουριστών, αλλά και η επιστροφή των χρημάτων που  έχουν καταβάλει οι καταναλωτές για τα ταξίδια που δεν πραγματοποιούνται  επειδή οι διοργανωτές είτε δόλια, είτε χωρίς ευθύνη τους έχουν περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας να ανταποκριθούν στις συμβατικά ανειλημμένες υποχρεώσεις τους.

Τέλος, στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται και η ρύθμιση των εκκρεμοτήτων που αφορούν τη λειτουργική τακτοποίηση των υπαρχουσών κολυμβητικών δεξαμενών λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το ενδιαφέρον που υποδεικνύουν οι τουρίστες γιΆ αυτές, την ασφάλεια και υγιεινή των χρηστών, καθώς και την εικόνα που η ύπαρξή τους προσδίδει στα κύρια και μη κύρια καταλύματα. Η ρύθμιση αφορά χιλιάδες κολυμβητικών δεξαμενών.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης