Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και λοιπών προθεσμιών για σεισμόπληκτους

Οικονομικές Ειδήσεις

11 Ιούλιος 2008
Σε υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων για τη διευκόλυνση των κατοίκων των περιοχών των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από τον σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008, υπεγράφη σήμερα από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα απόφαση (ΠΟΛ.1098/11-07-2008), με την οποία, εξειδικεύονται άμεσα μέτρα φορολογικού χαρακτήρα. Taxheaven.gr


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων για τη διευκόλυνση των κατοίκων των περιοχών των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από τον σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008, υπεγράφη σήμερα από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα απόφαση (ΠΟΛ.1098/11-07-2008), με την οποία, εξειδικεύονται άμεσα μέτρα φορολογικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στις οριοθετημένες περιοχές με την Κ.Υ.Α. 5322/Α32/8-7-2008 των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,  προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Παρατείνονται κατά πέντε (5) μήνες από τη λήξη τους οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων των παρακρατούμενων φόρων όλων των υπόχρεων.

2. Παρατείνονται μέχρι και 16-01-2009 οι προθεσμίες υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ που έληξαν ή θα λήξουν από 9 Ιουνίου 2008 έως και 31 Δεκεμβρίου 2008 για τους υποκείμενους αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. στις οποίες υπάγονται οι οριοθετημένες περιοχές.

3. Παρατείνονται μέχρι και 16-01-2009 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που κανονικά έληγαν ή θα λήξουν από 9 Ιουνίου 2008 έως και 31 Δεκεμβρίου 2008.  
4. Παρατείνονται οι προθεσμίες των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων ετήσιων δηλώσεων εισοδήματος οικ. έτους 2008 όλων των υπόχρεων μέχρι 17-07-2008.
 
5. Παρατείνονται μέχρι 30-09-2008 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. νομικών προσώπων, οι οποίες έληξαν στις 27-06-2008 και οι υπόχρεοι έχουν την έδρα τους στις οριοθετημένες περιοχές.

6. Αναστέλλεται μέχρι 28-11-2008 η πληρωμή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία και ληξιπροθέσμων κατά Κ.Ε.Δ.Ε., μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της ΠΟΛ. 1098, χρεών προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων που συμβεβαιώθηκαν με αυτά ή βεβαιώθηκαν αυτοτελώς. Τα χρέη αυτά ρυθμίζονται με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τα επιβαρύνουν μέχρι τις 08-06-2008 και καταβάλλονται σε 24 μηνιαίες δόσεις και η καταβολή της 1ης δόσης γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου 2008.

7. Παρατείνονται μέχρι 28-11-2008 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων κατά Κ.Ε.Δ.Ε. στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία, οφειλών, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2008, που λήγουν από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ. 1098).