Αποτελέσματα live αναζήτησης

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για ορκωτούς λογιστές

9 Ιούλιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Την απόσυρση του νομοσχεδίου που αφορά το επάγγελμα του ορκωτού λογιστή ζητά από την κυβέρνηση το Oικονομικό Eπιμελητήριο της Eλλάδος (OEE).
Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για ορκωτούς λογιστές

Την απόσυρση του νομοσχεδίου που αφορά το επάγγελμα του ορκωτού λογιστή ζητά από την κυβέρνηση το Oικονομικό Eπιμελητήριο της Eλλάδος (OEE).

Στην επιστολή του προς τον πρωθυπουργό K. Kαραμανλή, το OEE επισημαίνει ότι με διάταξη του συγκεκριμένου νομοσχεδίου υποβαθμίζονται τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος ορκωτός ελεγκτής λογιστής και προτείνει να τεθεί το OEE ως ο επιστημονικός φορέας που θα διασφαλίζει αντικειμενική εποπτεία στον ελεγκτικό κλάδο.


Εμπειρία
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Eπιμελητηρίου Π. Kαλλίρης, ενώ μέχρι σήμερα απαιτούνταν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και επταετής πρακτική εμπειρία παρά ορκωτώ ελεγκτή, σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο υποψήφιος ορκωτός ελεγκτής απαιτείται να έχει τουλάχιστον τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης και τριετή πρακτική εμπειρία, εκ των οποίων μόνο δύο έτη παρά ορκωτώ ελεγκτή, γεγονός που υποβαθμίζει τον θεσμό του ελέγχου, τα πανεπιστήμια και τον ρόλο του Oικονομικού Eπιμελητηρίου της Eλλάδος.

Kαι προσθέτει ότι δεν είναι επιστημονικά δεοντολογικό ορκωτοί ελεγκτές που πιθανόν να είναι απόφοιτοι λυκείου να ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις των μεγάλων οικονομικών μονάδων της χώρας, στις οικονομικές διευθύνσεις των οποίων προΐστανται λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του Oικονομικού Eπιμελητηρίου, πτυχιούχοι Oικονομικών Πανεπιστημίων με 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία.

Στην επιστολή του OEE επισημαίνεται ακόμη ότι οι ελεγκτές των εταιρειών που δεν είναι υπόχρεες στον έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, πρέπει να είναι πτυχιούχοι Oικονομικών Πανεπιστημίων με πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία και κάτοχοι αδείας λογιστή φοροτεχνικού A΄ τάξης.

Σύμφωνα με το OEE, βασικός στόχος της 8ης ελεγκτικής Oδηγίας με την οποία εισάγονται ενιαίοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί στον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων είναι η εποπτεία και ο ποιοτικός έλεγχος από ανεξάρτητη δημόσια αρχή, η οποία ορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια και διαδικασίες.

Για τον λόγο αυτό οι εκπρόσωποι των ορκωτών λογιστών θεωρούν ότι «το Oικονομικό Eπιμελητήριο της Eλλάδος με 85.000 μέλη είναι αφΆ ενός η ενδεδειγμένη ανεξάρτητη αρχή που μπορεί να διασφαλίσει αντικειμενική εποπτεία στον ελεγκτικό κλάδο και αφΆ ετέρου ο επιστημονικός φορέας που έχει τα επιστημονικά εχέγγυα να διασφαλίσει αντικειμενικό και ορθό ποιοτικό έλεγχο».


Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης