Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέες απόφάσεις για την ασφαλιστική μεταρύθμιση και ρυθμίσεις για την ειδική προστασία μητρότητας

8 Ιούλιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Με απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα. Φάνης Πάλλη- Πετραλιά εκδόθηκαν σήμερα από το υπουργείο σειρά έγγραφων οδηγιών για την εφαρμογή της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης. Συγκεκριμένα:
Με απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα. Φάνης Πάλλη- Πετραλιά εκδόθηκαν σήμερα από το υπουργείο σειρά έγγραφων οδηγιών για την εφαρμογή της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης. Συγκεκριμένα:    

-    Ως προς την Ειδική Προστασία της Μητρότητας:
Εφαρμόζεται η διάταξη για την ειδική άδεια 6 μηνών για τις μητέρες οι οποίες ευρίσκοντο σε άδεια λοχείας ή έκαναν χρήση της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδεια κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

Για την διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων της εργαζόμενης μητέρας, ο νόμος προβλέπει ότι ο χρόνος αυτός λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ- Ε.Τ.Α.Μ.

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν για το συγκεκριμένο διάστημα καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ. Δικαίωμα ένταξης στο μέτρο έχουν οι εργαζόμενες με εξαρτημένη εργασία ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα.


-    Ως προς τα  Κίνητρα Παραμονής στην Εργασία
Για την χορήγηση προσαύξησης στο ποσό της σύνταξης των μέχρι 31/12/ 1992 ασφαλισμένων στο ΙΚΑ- Ε.Τ.Α.Μ, ο υπολογισμός της προσδιορίζεται ως εξής:
•    Για όσους έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους για κάθε 300 ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει πάνω από τις 10.500 ημέρες ασφάλισης και μέχρι τις 900 ημέρες κατΆ ανώτατο όριο, το ποσοστό της προσαύξησης θα είναι 3,3% και θα υπολογίζεται επί του 25πλάσιου του τετμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης- κατάταξης του ασφαλισμένου.
Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν χρόνο ασφάλισης σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, αλλά δεν συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις των βαρέων το ποσοστό θα είναι πλέον της δικαιούμενης προσαύξησης για το χρόνο στα βαρέα και ανθυγιεινά.
•    Για όσους έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος και 35 χρόνια ασφάλιση το ποσοστό προσαύξησης προσαρμόζεται στο 3,3% και θα ανέρχεται πλέον στο 80% των συντάξιμων αποδοχών του.
 
-    Ως προς την συνταξιοδότηση με 3500 ένσημα:
•    Παρατείνεται η προθεσμία μέχρι 31/12/2008 για υποβολή αίτησης αλλά και συμπλήρωσης των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ- Ε.Τ.Α.Μ με 3.500 ημέρες ασφάλισης στο 65ο έτος της ηλικίας.
   
                           Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης