Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πράσινο φως στην παροχή κρατικών ενισχύσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς κοινοτική έγκριση

8 Ιούλιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Πράσινο φως για την την παροχή κρατικών ενισχύσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), χωρίς κοινοτική έγκριση, η οποία έως σήμερα ήταν υποχρεωτική, έδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει νέου κανονισμού. Οι ενισχύσεις αφορούν έργα και επιχειρήσεις που, μεταξύ άλλων, θα δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, θα τονώνουν την ανάπτυξη και θα προστατεύουν το περιβάλλον.
Πράσινο φως στην παροχή κρατικών ενισχύσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς κοινοτική έγκριση             

 
Πράσινο φως για την την παροχή κρατικών ενισχύσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), χωρίς κοινοτική έγκριση, η οποία έως σήμερα ήταν υποχρεωτική, έδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει νέου κανονισμού. Οι ενισχύσεις αφορούν έργα και επιχειρήσεις που, μεταξύ άλλων, θα δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, θα τονώνουν την ανάπτυξη και θα προστατεύουν το περιβάλλον.
Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ τις επόμενες εβδομάδες. «Οι νέοι αυτοί κανόνες θεσπίζουν ένα σαφές πλαίσιο που επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις με στόχο τη προοπτική απασχόλησης, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, χωρίς καμία ανάμιξη της Επιτροπής», δήλωσε η Επίτροπος, αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού, Νέλλη Κρους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, ο κανονισμός προβλέπει την αυτόματη έγκριση διαφόρων μέτρων ενίσχυσης (έρευνα, καινοτομία, περιφερειακή ανάπτυξη, εκπαίδευση, απασχόληση και κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου) των ΜΜΕ από τα κράτη μέλη. Επιτρέπει, επίσης, τη χορήγηση ενισχύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της επιχειρηματικότητας (π.χ. ενισχύσεις για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, ενισχύσεις για νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις σε ενισχυόμενες περιοχές) και μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως αυτά που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες στην εξεύρεση χρηματοδότησης. Επιπλέον, η Επιτροπή τονίζει πως η έγκριση των κρατικών ενισχύσεων θα δίνεται από τα κράτη μέλη, χωρίς προηγουμένως να τις κοινοποιούν στην Επιτροπή, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, «θα μειωθεί το διοικητικό βάρος για τις δημόσιες αρχές, τους αποδέκτες των ενισχύσεων και για την Επιτροπή», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Η Επιτροπή σημειώνει επίσης, ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να υποστηρίξουν τις ΜΜΕ στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, καθώς και οι 26 κατηγορίες ενίσχυσης που καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό μπορούν να χορηγούνται σε ΜΜΕ. Επιπλέον, εφόσον ενισχύσεις του είδους αυτού χορηγούνται και σε μεγάλες εταιρείες, θα προβλέπεται ειδική προσαύξηση για τις ΜΜΕ.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες ενισχύσεων που επιτρέπονται είναι αυτές που αφορούν: ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση νέες επιχειρήσεις ιδρυόμενες από γυναίκες επιχειρηματίες παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις παροχή κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου έρευνα και ανάπτυξη μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας κόστος των ΜΜΕ για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας νέες καινοτόμες επιχειρήσεις παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καινοτομίας και υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας δανεισμός προσωπικού υψηλής ειδίκευσης εκπαίδευση πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική θέση υπό μορφή επιδότησης μισθού πρόσληψη ατόμων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού αντιστάθμιση των πρόσθετων δαπανών που συνεπαγεται η απασχόληση ατόμων με αναπηρία περιφερειακές επενδύσεις και απασχόληση νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις σε ενισχυόμενες περιοχές επενδύσεις για υπέρβαση των κοινοτικών προτύπων περιβαλλοντικής προστασίας την απόκτηση μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας την έγκαιρη προσαρμογή σε μελλοντικά περιβαλλοντικά πρότυπα για τις ΜΜΕ επενδύσεις σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας επενδύσεις για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης επενδύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών το περιβάλλον, υπό μορφή φορολογικών εκπτώσεων
 
Πηγή  Α.Π.Ε


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης