Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυστηρότερο το «πόθεν έσχες» για πρόληψη της φοροδιαφυγής

6 Ιούλιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • To υπουργείο Οικονομικών επανεξετάζει το καθεστώς τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Στο στόχαστρο μετοχές, δωρεές και συμμετοχές.
Αυστηρότερο το «πόθεν έσχες» για πρόληψη της φοροδιαφυγής              

 
To υπουργείο Οικονομικών επανεξετάζει το καθεστώς τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Στο στόχαστρο μετοχές, δωρεές και συμμετοχές.

«AΠO μηδενική βάση» θα επανεξετάσει όλα τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων το υπουργείο Οικονομικών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Oπως αναφέρουν πληροφορίες, η κυβέρνηση θεωρεί αρκετά «χαλαρό» το ισχύον καθεστώς του «πόθεν έσχες» και ως εκ τούτου στοχεύει να εντάξει τη μεταβολή του στη γενικότερη μεταρρύθμιση της φορολογίας κεφαλαίου και –ενδεχομένως– να προωθήσει τις όποιες αλλαγές από το 2009. Ο χρόνος της διαπίστωσης αυτής πάντως δεν φαίνεται να είναι άσχετος και με τη δυσμενή πορεία των φορολογικών εσόδων στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου).

Στις προθέσεις του υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται η επανεξέταση της μη προβλεπόμενης υποχρέωσης του φορολογουμένου να δικαιολογήσει την προέλευση χρηματικών ποσών που κατέβαλε για:
Αγορές μετοχών, εταιρικών μεριδίων, ομολόγων, εντόκων γραμματίων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Σύσταση επιχείρησης.
Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας.
Χορήγηση δανείων προς εταιρίες, κοινοπραξίες ή κοινωνίες στις οποίες μετέχει ο φορολογούμενος.
Δωρεές προς Δημόσιο, ΟΤΑ, ΑΕΙ, κρατικά νοσοκομεία κ.λπ.
Δωρεές προς κοινωφελή ιδρύματα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δηλώνουν ότι επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

Πηγή: Express.gr
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης