Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Ηλεκτρονικός» ο έλεγχος οφειλών προς το κράτος

29 Ιούνιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Μέσω της λειτουργίας του συστήματος το Δημόσιο ευελπιστεί ότι θα καταστεί εφικτή η είσπραξη 5 - 6 δισ. ευρώ. Θα είναι παράλληλα on line με το σύστημα «Τειρεσίας» και θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των οφειλετών.
«Ηλεκτρονικός» ο έλεγχος οφειλών προς το κράτος              

Μέσω της λειτουργίας του συστήματος το Δημόσιο ευελπιστεί ότι θα καταστεί εφικτή η είσπραξη 5 - 6 δισ. ευρώ. Θα είναι παράλληλα on line με το σύστημα «Τειρεσίας» και θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των οφειλετών.

YΠO ηλεκτρονική παρακολούθηση τίθενται οι οφειλέτες του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, με στόχο αφενός να εισπραχθεί ένα σημαντικό μέρος από τα λιμνάζοντα χρέη συνολικού ύψους άνω των 17 δισ. ευρώ και αφετέρου να επιτευχθεί ένα καίριο πλήγμα κατά της φοροδιαφυγής που «ανθεί» στα πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των οφειλών που εγκαθιστά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομίας θα είναι παράλληλα on line με το σύστημα «Τειρεσίας» και θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των οφειλετών.

Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προκήρυξε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την «Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού διεργασιών και της αναδιοργάνωσης της ΓΓΠΣ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών», στο πλαίσιο του έργου «Eλεγχος οφειλών προς το κράτος». Η έναρξη υλοποίησης του συστήματος είναι ουσιαστικά η 22α Ιουλίου, οπότε και λήγει η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών. Το έργο, προϋπολογισμού 223.950 ευρώ, θα παραδοθεί στη ΓΓΠΣ έξι μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Μέσω της λειτουργίας του συστήματος το Δημόσιο ευελπιστεί ότι θα καταστεί εφικτή η είσπραξη 5-6 δισ. ευρώ, τα οποία θεωρούνται εισπράξιμα από το σύνολο των οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η παράλληλη εφαρμογή του συστήματος αφορά την προετοιμασία για την καθιέρωση των ηλεκτρονικών τιμολογίων και την περιστολή ενός ευρέος πεδίου της φοροδιαφυγής. Μέσω των ηλεκτρονικών τιμολογίων, ο πωλητής και ο αγοραστής αποκτούν τη δυνατότητα να ελέγχουν αυτόματα τη γνησιότητα των τιμολογίων και των συναλλαγών τους. Ο έλεγχος θα γίνεται με τη χρήση της ασφαλούς «ηλεκτρονικής υπογραφής», ενώ στο σύστημα Taxis θα υπάρχει ειδική εφαρμογή για την καταχώριση των συναλλαγών και τον έλεγχό τους. Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, μειώνεται σημαντικά το κόστος για τις επιχειρήσεις, διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των στοιχείων και διασφαλίζονται, επίσης, η μη αλλοίωση των στοιχείων κατά τη μετάδοσή τους και η ταυτότητα του αποστολέα. Ο όλος σχεδιασμός του συστήματος θα αποτρέπει αυτόματα συναλλαγές που παραβαίνουν τη φορολογική νομοθεσία, ο εντοπισμός των οποίων από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς θα είναι εύκολος.

Οι ίδιοι παράγοντες επισημαίνουν ότι με την ηλεκτρονική διαδικασία ελέγχου των οφειλών περιορίζεται σημαντικά και το κόστος νομικών και φυσικών προσώπων για την έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων. Σήμερα, οι υπόχρεοι για να προμηθεύονται, να μεταφέρουν και να καταθέτουν τις ενημερότητες πρέπει να απευθύνονται ξεχωριστά και κάθε φορέα, όπως είναι οι ΔΟΥ, το ΙΚΑ κ.λπ. Πολύτιμους πόρους και εργατοώρες δαπανά και το Δημόσιο για την έκδοση και τον έλεγχο των βεβαιώσεων, καθώς είναι αδύνατη σήμερα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, λόγω και των σύνθετων διοικητικών διαδικασιών. Το όλο σύστημα θα αποτελέσει ταυτόχρονα ένα βήμα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Είναι χαρακτηριστικό, εν προκειμένω, ότι η διαδικασία για την «Iδρυση νέων επιχειρήσεων» είναι σήμερα πρακτικά αδύνατον να διεκπεραιωθεί on line, με δεδομένο ότι προαπαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας.
 
Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης