Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγία Ε.Ε. για μέτρα υπέρ μικρομεσαίων επιχειρήσεων

26 Ιούνιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • ΣΕΙΡΑ μέτρων υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως η απλοποίηση της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων, η μείωση του ΦΠΑ για υπηρεσίες που παρέχονται σε τοπικό επίπεδο ή η εξόφληση των τιμολογίων εντός 30 ημερών, εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Οδηγία Ε.Ε. για μέτρα υπέρ μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΣΕΙΡΑ μέτρων υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως η απλοποίηση της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων, η μείωση του ΦΠΑ για υπηρεσίες που παρέχονται σε τοπικό επίπεδο ή η εξόφληση των τιμολογίων εντός 30 ημερών, εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Κομισιόν αποφάσισε να προτείνει νέα νομοθεσία σε τέσσερις τομείς, οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα τις ΜΜΕ.

Ειδικότερα, προβλέπεται ένας νέος γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία όσον αφορά τις κρατικές βοήθειες ο οποίος θα απλουστεύσει τις διαδικασίες και θα μειώσει το κόστος. Θα καταστήσει πιο εντατική τη βοήθεια για τις ΜΜΕ και θα τις διευκολύνει να επωφελούνται από τη βοήθεια για κατάρτιση, έρευνα και ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος και άλλα είδη βοήθειας.

Δημιουργείται ένα νέο καθεστώς που θα επιτρέψει σε μια «ευρωπαϊκή ιδιωτική επιχείρηση» (ΕΙΕ) να συσταθεί και να λειτουργήσει σύμφωνα με τις ίδιες ομοιόμορφες αρχές σε όλα τα κράτη μέλη. Από πρακτική άποψη, ΕΙΕ σημαίνει ότι οι ΜΜΕ μπορούν να συστήσουν εταιρεία με την ίδια μορφή, ανεξάρτητα από το εάν δραστηριοποιούνται στο δικό τους κράτος μέλος ή σε άλλο.

Η επιλογή για ΕΙΕ θα επιτρέψει στους επιχειρηματίες να εξοικονομούν χρόνο και χρήμα, όσον αφορά τη λήψη νομικών συμβουλών, τη διαχείριση και τη διοίκηση. Σήμερα είναι υποχρεωμένες να προχωρούν σε διαφορετική εταιρεία σε κάθε μέλος που δραστηριοποιούνται.

Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης μια νέα πρόταση ΦΠΑ, η οποία θα προσφέρει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τις υπηρεσίες που παρέχονται τοπικά, καθώς και για τις υπηρεσίες που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, οι οποίες κυρίως παρέχονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τέλος, το 2009 προβλέπεται τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με τις καθυστερημένες πληρωμές, η οποία θα βοηθήσει στην εξασφάλιση της πληρωμής των ΜΜΕ εντός της καθορισμένης προθεσμίας των 30 ημερών.

Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση 10 αρχών, οι οποίες προβλέπουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών σε επίπεδα Ε.Ε. και κρατών-μελών, καθώς και τη χορήγηση μιας δεύτερης ευκαιρίας σε περίπτωση αποτυχίας μιας επιχείρησης, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και παρέχοντας τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρουν για τις επιχειρήσεις οι περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, παρόλο που το 99% των εταιρειών στην Ε.Ε. είναι ΜΜΕ το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας και οι περισσότερες διοικητικές διαδικασίες δεν προβαίνουν σε διάκριση βάσει του μεγέθους της εταιρείας. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι 23 εκατ. ΜΜΕ έχουν συχνά τις ίδιες διοικητικές απαιτήσεις όπως και οι 41.000 μεγάλες εταιρείες της Ευρώπης.


Πηγή Ναυτεμπορική


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης