Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ακατάσχετα τα χρηματικά έπαθλα της λοταρίας του Υπ. Οικονομικών

4 Οκτώβριος 2017
Ακατάσχετα τα χρηματικά έπαθλα της λοταρίας του Υπ. Οικονομικών
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΜε την υπόψη τροπολογία εξαιρούνται τα χρηματικά έπαθλα που απονέμονται με το πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 70 του ν. 4446/2016, από κατάσχεση, παρακράτηση ή συμψηφισμό με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Του Υπουργείου Οικονομικών στο Σχέδιο Νόμου "Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού."

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο...
Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4446/2016


Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην εξαίρεση των χρηματικών επάθλων που απονέμονται με το πρόγραμμα δημόσιων κληρώσεων, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 70 του ν. 4446/2016, από κατάσχεση, παρακράτηση ή συμψηφισμό με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο. Σκοπός της τροποποίησης αυτής είναι η ενιαία αντιμετώπιση των ποσών αυτών από πλευράς του Δημοσίου, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα το πρόγραμμα δημόσιων κληρώσεων και η φορολογική συμμόρφωση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο...
Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4446/2016


Στην παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4446/2016 (Α' 240), μετά το πρώτο εδάφιο αυτής προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Τα χρηματικά έπαθλα δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.»

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης