Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διενέργεια διασταυρώσεων για την Υποβολή του ΕΤΑΚ θα ξεκινήσει το Υ.Οικ. πριν από την εκπνοή της παράτασης.

23 Ιούνιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Με εντολή του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και τη Διεύθυνση Κεφαλαίου του Υπουργείου, δόθηκαν σαφείς οδηγίες για την κατά προτεραιότητα διενέργεια διασταυρώσεων πριν από την εκπνοή της παράτασης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. Νομικών Προσώπων (Ν.Π.).
Αθήνα, 23.06.2008

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Με εντολή του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη  Μπέζα προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων  (Γ.Γ.Π.Σ.) και τη Διεύθυνση Κεφαλαίου του Υπουργείου, δόθηκαν σαφείς οδηγίες για την κατά προτεραιότητα διενέργεια διασταυρώσεων πριν από την εκπνοή της παράτασης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. Νομικών Προσώπων (Ν.Π.).

Σκοπός των διασταυρώσεων είναι να εντοπισθούν τα Ν.Π. που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις Ε.Τ.ΑΚ. και αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας να ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Οι διασταυρώσεις θα διενεργούνται με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. προηγουμένων ετών και τα δηλωθέντα ενοίκια από τα Ν.Π. στο έντυπο Ε2. Επίσης, θα γίνει χρήση των στοιχείων του Κτηματολογίου και των αρχείων της Δημόσιας Περιουσίας για τα Ιδρύματα, Κληροδοτήματα, Ασφαλιστικά Ταμεία κ.λ.π..
     
 Σύμφωνα με στοιχεία, εντοπίσθηκαν Νομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα όπως ξενοδοχεία, μεγάλες εμπορικές – βιομηχανικές - οικοδομικές επιχειρήσεις, Ιδρύματα, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΕΚΟ, τα οποία δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις απόδοσης του Ε.Τ.ΑΚ..

Σημειώνεται ενδεικτικά, ότι ενώ το 2007 είχαν υποβληθεί περίπου 45.000 δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. από Ν.Π., οι δηλώσεις Ε.Τ.ΑΚ. Ν.Π. ανέρχονται μέχρι σήμερα περίπου στις 35.000.

Υπενθυμίζεται ότι, η παράταση υποβολής δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. Ν.Π. λήγει στις 27 Ιουνίου 2008 και όσοι δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν ανακριβείς δηλώσεις, υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο που ανέρχεται σε 2,5% και 2% αντίστοιχα για κάθε μήνα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο το 200%. Επισημαίνεται τέλος, ότι δεν μπορούν να γίνουν μεταβιβάσεις ακινήτων εάν δεν υποβληθεί δήλωση Ε.Τ.ΑΚ..Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης