Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τέλη διαφήμισης - Χρόνος και προϋποθέσεις έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα

30 Σεπτέμβριος 2017
Τέλη διαφήμισης - Χρόνος και προϋποθέσεις έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΦορολογική αντιμετώπιση έκπτωσης τελών διαφήμισης.

Σχετικά με τον χρόνο έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των τελών διαφήμισης και την έκπτωση γενικότερα των δαπανών διαφήμισης, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής: 

Στην ΠΟΛ.1113/2015 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι, "Οι ανωτέρω φόροι - τέλη εκπίπτουν κατά το χρόνο που καταβάλλονται. Εξαίρεση αποτελούν τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία προκαταβάλλονται και κατά συνέπεια εκπίπτουν το επόμενο φορολογικό έτος, δηλαδή το έτος που αφορούν, καθώς και τα τέλη διαφήμισης, τα οποία εκπίπτουν κατά το χρόνο που αφορούν, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω."

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, τα τέλη τα οποία αφορούν διαφημίσεις αναγόμενες σε περισσότερα του ενός έτους, εκπίπτουν κατ' αναλογία στα έτη που αφορούν.

Επιπροσθέτως υπενθυμίζουμε ότι, οι δαπάνες διαφήμισης δεν εκπίπτουν στην περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλομένων τελών διαφήμισης, δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθόσον με τις διατάξεις της περ. δ' της κατηγορίας Δ' της παρ.1 του άρθρου 15 του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2880/2001, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, ορίζεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών, οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις. Ευνόητο είναι ότι εκτός από την ως άνω προϋπόθεση, για την έκπτωση των τελών διαφήμισης θα πρέπει να ισχύουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 22 του Κ.Φ.Ε.  

Τέλος, η έκπτωση ή μη των τελών από τα ακαθάριστα έσοδα με βάση την εμπρόθεσμη καταβολή τους, δεν επηρεάζει τον χρόνο έκπτωσης αυτών.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης