Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κύμα προσφυγών από επιχειρήσεις για το ΕΤΑΚ

22 Ιούνιου 2008 Σχόλια
  • Πλήθος προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια αναμένονται στο επόμενο δίμηνο από ελληνικές επιχειρήσεις κατά των ρυθμίσεων που προβλέπουν την επιβολή Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ), με την πλειονότητα αυτών να αφορά τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους. Ειδικότερα, ένας μεγάλος αριθμός δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων έχει υποβληθεί στις ΔΟΥ «με επιφύλαξη», καθώς οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι υποβάλλουν τις δηλώσεις ΕΤΑΚ επιφυλασσόμενες του νομίμου δικαιώματός τους να προσφύγουν στα δικαστήρια κατά των ρυθμίσεων του άρθρου 11 του ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/9' rel='tag laws'>3634/2008</a> σύμφωνα με τις οποίες:
Κύμα προσφυγών από επιχειρήσεις για το ΕΤΑΚ              

 Πλήθος προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια αναμένονται στο επόμενο δίμηνο από ελληνικές επιχειρήσεις κατά των ρυθμίσεων που προβλέπουν την επιβολή Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ), με την πλειονότητα αυτών να αφορά τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους. Ειδικότερα, ένας μεγάλος αριθμός δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων έχει υποβληθεί στις ΔΟΥ «με επιφύλαξη», καθώς οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι υποβάλλουν τις δηλώσεις ΕΤΑΚ επιφυλασσόμενες του νομίμου δικαιώματός τους να προσφύγουν στα δικαστήρια κατά των ρυθμίσεων του άρθρου 11 του ν. 3634/2008 σύμφωνα με τις οποίες:
Πρώτον , επιβάλλεται ΕΤΑΚ 0,1% στην αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.

Δεύτερον , το ΕΤΑΚ που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων που υπόκεινται σε φορολογία δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο (με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα).

Τρίτον , επιβάλλεται ΕΤΑΚ 0,6% στην αξία των οικοπέδων στα οποία βρίσκονται τα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίσματά τους.

Τα νομικά πρόσωπα υποστηρίζουν ότι δεν θα έπρεπε να φορολογούνται για τα κτίσματα τα οποία χρησιμοποιούν για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους και ότι, αντίθετα, θα έπρεπε να εφαρμόζεται αυτό που προβλεπόταν με τις προηγούμενες διατάξεις για τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ). Θεωρούν μάλιστα ότι η επιβαλλόμενη υποχρέωσή τους να πληρώνουν ΕΤΑΚ 1 ευρώ για κάθε τετραγωνικό μέτρο εργοστασίου, αποθήκης ή άλλης κτιριακής εγκατάστασης καταστρατηγεί τη διάταξη με την οποία προβλέπεται συντελεστής 0,1% για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίσματα. Και τούτο, διότι η υποχρεωτική καταβολή ΕΤΑΚ ενός ευρώ ανά τ.μ. σημαίνει ουσιαστικά ότι σε κτιριακές εγκαταστάσεις με φορολογητέες αξίες χαμηλότερες των 1.000 ευρώ ανά τ.μ. ο πραγματικός συντελεστής του ΕΤΑΚ υπερβαίνει το 0,1%. Όπως υποστηρίζουν χαρακτηριστικά οι επιχειρήσεις, ο συντελεστής του ΕΤΑΚ «πολλαπλασιάζεται» με την εφαρμογή ελαχίστου ορίου ΕΤΑΚ 1 ευρώ ανά τ.μ.

Επιπλέον οι επιχειρήσεις θεωρούν υπερβολική και πάντως επαχθή την υποχρέωση να πληρώνουν ΕΤΑΚ 0,6% για τα οικόπεδα στα οποία βρίσκονται τα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίσματά τους, καθώς όπως επισημαίνουν αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρεώνονται με υψηλότερους φόρους για τα οικόπεδα απΆ ό,τι για τα κτίσματα.

Ακόμη άλλος ένας λόγος για τον οποίο πολλές δηλώσεις ΕΤΑΚ επιχειρήσεων έχουν υποβληθεί με επιφύλαξη είναι η διάταξη του ν. 3634/2008 που προβλέπει ότι σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης όπου δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων για τον υπολογισμό του ΕΤΑΚ των νομικών προσώπων θα λαμβάνονται υπόψη οι αγοραίες αξίες οι οποίες προκύπτουν από συγκριτικά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες ΔΟΥ για τις αξίες στις οποίες μεταβιβάσθηκαν γειτονικά ακίνητα. Οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι τα συγκριτικά αυτά στοιχεία είναι αυθαίρετα και αυξάνουν δυσανάλογα τα ποσά του ΕΤΑΚ που καλούνται να πληρώσουν.

Εφόσον οι ΔΟΥ στείλουν απορριπτικές απαντήσεις στα έγγραφα με τα οποία οι επιχειρήσεις διατυπώνουν τους λόγους για τους οποίους υποβάλλουν τις δηλώσεις ΕΤΑΚ με επιφύλαξη, οι τελευταίες μπορούν να καταθέσουν προσφυγές στα δικαστήρια υποστηρίζοντας ότι όλες οι παραπάνω διατάξεις του ν. 3634/2008 αντίκεινται σε βασικές αρχές του φορολογικού δικαίου, καθώς επιβάλλουν επιβαρύνσεις δυσανάλογες της φοροδοτικής τους ικανότητας.

Πηγή ExpressΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης