Προπομπός για άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων

Οικονομικές Ειδήσεις

19 Ιούνιος 2008
Σε επιτάχυνση των κινήσεων στο «μέτωπο» των «κλειστών επαγγελμάτων» φαίνεται ότι προχωρεί η κυβέρνηση, θέλοντας να «θωρακίσει» μακροπρόθεσμα την οικονομία από τις συνέπειες της διεθνούς αναταραχής. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η νομοθετική ρύθμιση από το υπουργείο Οικονομίας για την ενσωμάτωση στο Eθνικό Δίκαιο των επαγγελματικών δικαιωμάτων, που θεωρείται ότι ουσιαστικά «ανοίγει την πόρτα»... Taxheaven.gr

Προπομπός για άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων                                             

Σε επιτάχυνση των κινήσεων στο «μέτωπο» των «κλειστών επαγγελμάτων» φαίνεται ότι προχωρεί η κυβέρνηση, θέλοντας να «θωρακίσει» μακροπρόθεσμα την οικονομία από τις συνέπειες της διεθνούς αναταραχής. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η νομοθετική ρύθμιση από το υπουργείο Οικονομίας για την ενσωμάτωση στο Eθνικό Δίκαιο των επαγγελματικών δικαιωμάτων, που θεωρείται ότι ουσιαστικά «ανοίγει την πόρτα» για την πλήρη απελευθέρωση των ρυθμιζόμενων («κλειστών») επαγγελμάτων. Το νομοσχέδιο αφορά την απρόσκοπτη άσκηση επαγγέλματος κατοίκων των 27 κρατών-μελών εντός της Ευρωπαϊκής Eνωσης. Στις διατάξεις του θα περιγράφονται σαφώς οι διαδικασίες για την επαγγελματική αναγνώριση των πολιτών όλων των υπολοίπων κρατών-μελών, οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν στην Ελλάδα. Παράλληλα, θα ορίζει τη δημιουργία «γραφείων μιας στάσης» (one stop shop), όπου θα μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι και να πληροφορούνται για τα πιστοποιητικά και τις ενδεχόμενες εξετάσεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους.

Παράγοντες της οικονομίας επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα αποτελέσει το «πρώτο βήμα» για την περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού, ο οποίος μεσοπρόθεσμα αποτελεί το πλέον σημαντικό «ανάχωμα» στις πληθωριστικές πιέσεις. Σημειώνεται ότι τον Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προειδοποιήσει (απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη) την Ελλάδα και ορισμένες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Eνωσης, για μη ανακοίνωση μέτρων μεταφοράς στο Eθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Τη συγκεκριμένη Οδηγία έχει δρομολογήσει η Επιτροπή, ώστε να συμβάλει στην αύξηση της ευελιξίας των αγορών εργασίας και να προωθήσει περαιτέρω την απελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών, την αυτοματοποίηση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών.

Στην ουσία η Οδηγία ενοποιεί σε μία και μόνη νομοθετική πράξη δεκαπέντε Οδηγίες, που καλύπτουν τα επαγγέλματα του γιατρού, του υπεύθυνου για γενική περίθαλψη νοσοκόμου, του οδοντιάτρου, του κτηνιάτρου, της μαίας, του φαρμακοποιού και του αρχιτέκτονα, καθώς και τρεις Οδηγίες που καλύπτουν την πλειονότητα των υπόλοιπων νομοθετικώς κατοχυρωμένων επαγγελμάτων.

Στόχος της Οδηγίας είναι να απλοποιήσει τη δομή του συστήματος αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Αλλά είναι προφανές ότι ανατρέπει τα ειωθότα, αφού «ανοίγει» τα σύνορα της κοινοτικής αγοράς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για τα άτομα με τα προαναφερθέντα επαγγελματικά προσόντα τα οποία μεταβαίνουν σε άλλο κράτος-μέλος με σκοπό είτε την παροχή υπηρεσιών είτε τη μόνιμη εγκατάστασή τους.

Eτσι, υπό ορισμένες μόνο προϋποθέσεις επαγγελματικής αναγνώρισης τα κράτη-μέλη δεν μπορούν περιορίζουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών των επαγγελματιών αυτών σε άλλο κράτος-μέλος. Μάλιστα, με την αιτιολογία να διευκολυνθεί η εφαρμογή των πειθαρχικών διατάξεων που ισχύουν στην επικράτειά τους για τους επαγγελματίες αυτούς, τα κράτη-μέλη πρέπει ουσιαστικά να προβλέπουν είτε την αυτόματη προσωρινή εγγραφή είτε την τυπική προσχώρησή τους σε επαγγελματική οργάνωση ή επαγγελματικό οργανισμό. Και τίθεται ως όρος ότι οι διαδικασίες αυτές δεν καθυστερούν ούτε περιπλέκουν με οποιονδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών και δεν συνεπάγονται περαιτέρω δαπάνες για τον πάροχο υπηρεσιών. Ως δικλίδα ασφαλείας θεωρείται η διάταξη που επιτρέπει τον έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων του παρόχου πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών στην περίπτωση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων που έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ή ασφάλεια και δεν τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισης.

Πηγή Express