Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ της Ελλάδος και της Αυστραλίας

19 Ιούνιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Κυρώθηκε από τη Βουλή σήμερα η Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ της Ελλάδος και της Αυστραλίας, για τη διασφάλιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων της Ελληνικής ομογένειας της Αυστραλίας.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κυρώθηκε από τη Βουλή σήμερα η Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ της Ελλάδος  και της Αυστραλίας, για τη διασφάλιση των συνταξιοδοτικών  δικαιωμάτων της Ελληνικής ομογένειας της Αυστραλίας.

Η Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα Φάνη Πάλλη Πετραλιά δήλωσε για την Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης, της οποίας η σύναψη εκκρεμούσε πολλές δεκαετίες με αποτέλεσμα οι κόποι και οι εργασίες δεκαετιών Ελλήνων ομογενών στην Αυστραλία να πάνε ουσιαστικά χαμένοι από ασφαλιστική και συνταξιοδοτική άποψη:
 
“Η συμφωνία  αποτελεί προϊόν μακρόχρονων διαπραγματεύσεων, καθώς αποτελούσε  πάγιο αίτημα της ελληνικής ομογένειας της Αυστραλίας για τη διασφάλιση των συνταξιοδοτικών της δικαιωμάτων. Με την σύναψη της συμφωνίας είναι βέβαιο ότι τα δικαιώματά των Ελλήνων ομογενών της Αυστραλίας διασφαλίζονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.»


Η Συμφωνία στηρίζεται στις παρακάτω διεθνώς αποδεκτές ασφαλιστικές αρχές:

•    Την αρχή της ίσης μεταχείρισης από άποψη κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας των εργαζομένων των δύο Συμβαλλόμενων κρατών.
•    Την αρχή του συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης και διαμονής που διανύθηκαν στα δύο Συμβαλλόμενα κράτη, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
•    Την αρχή του αναλογικού επιμερισμού των συνταξιοδοτικών παροχών.  
•    Την αρχή της ελεύθερης μεταφοράς των παροχών στο κράτος της διαμονής του δικαιούχου.


Οι σπουδαιότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από τα άρθρα της υπογραφείσας Συμφωνίας σύμφωνα με τις ανωτέρω γενικές αρχές είναι οι παρακάτω:

•    Η Συμφωνία καλύπτει μόνο τις συντάξεις γήρατος.
•    Κάτοικοι Αυστραλίας που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας θα λαμβάνουν σύνταξη γήρατος υπολογιζόμενη βάσει τύπου που θα έχει αριθμητή τα χρόνια διαμονής στην Αυστραλία και παρονομαστή τα 25 χρόνια.
•    Πρώην κάτοικοι Αυστραλίας που έχουν επιστρέψει ή θα επιστρέψουν στην Ελλάδα πριν την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας θα λαμβάνουν σύνταξη γήρατος υπολογιζόμενη βάσει τύπου που θα έχει αριθμητή τα χρόνια διαμονής στην Αυστραλία και παρονομαστή τα 44 χρόνια.
•    Η Ελλάδα θα χορηγεί συνταξιοδοτική παροχή και με 1 έτος ασφάλισης. Ο συνταξιούχος και τα μέλη της οικογένειας επειδή συνταξιοδοτείτε, από το ελληνικό σύστημα, θα δικαιούνται στην Ελλάδα πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
•    Στην περίπτωση που ο συνταξιούχος λαμβάνει παροχή μόνο από την Αυστραλία θα μπορεί να έχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη στην Ελλάδα καταβάλλοντας 8,5% επί της συντάξεως που λαμβάνει.  
•    Οι δικαιούχοι συνταξιοδοτικής παροχής από την Αυστραλία θα μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις τους στην Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται η μετάβασή τους στην Αυστραλία για τον σκοπό αυτό.
•    Διασφαλίζονται τα κεκτημένα δικαιώματα των δικαιούχων που ήδη λαμβάνουν κάθε είδους συνταξιοδοτική παροχή από την Αυστραλία.
•    Η καταβολή σύνταξης από την Αυστραλία δεν θα εξαρτάται σε καμιά περίπτωση από την καταβολή ή όχι συνταξιοδοτικής παροχής από την Ελλάδα.
•    Από αυστραλιανής πλευράς δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο εισοδήματος (means test)  για τον καθορισμό της συνταξιοδοτικής παροχής το ΕΚΑΣ, η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων (ΟΓΑ) και ορισμένα πολυτεκνικά επιδόματα.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης