Παράταση προθεσμίας υποβολής του ειδικού σημειώματος περαίωσης ΦΠΑ για τους νομούς Αχαΐας και Ηλείας.

Οικονομικές Ειδήσεις

18 Ιούνιος 2008
Το Υ.Ο. Με απόφασή του παρατείνει την προθεσμία υποβολής του ειδικού Σημειώματος περαίωσης ΦΠΑ για τους υποκείμενους αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. των νομών Αχαΐας και Ηλείας, μέχρι την 16η Ιουνίου 2008. Taxheaven.gr

Το Υ.Ο. Με απόφασή του παρατείνει την προθεσμία υποβολής του ειδικού Σημειώματος περαίωσης ΦΠΑ για τους υποκείμενους αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. των νομών Αχαΐας και Ηλείας, μέχρι την 16η Ιουνίου 2008.

Η σχετική απόφαση.

 ΠΟΛ.1093/13.6.2008  Παράταση προθεσμίας του χρόνου υποβολής του « Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ» και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν.
3296/2004, για τους υποκείμενους αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. των νομών Αχαΐας και Ηλείας.