Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρεμιέρα σήμερα για το Κτηματολόγιο

17 Ιούνιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Από σήμερα Τρίτη, 17 Ιουνίου και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου (για τους κατοίκους εξωτερικού η προθεσμία είναι έως τις 30 Δεκεμβρίου), θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας στα 76 νέα γραφεία Κτηματογράφησης, σε 107 περιοχές της χώρας που εντάσσονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Πρεμιέρα σήμερα  για το Κτηματολόγιο

Θα λειτουργήσουν 76 Γραφεία Κτηματογράφησης σε 107 περιοχές της χώρας, όπου και διατίθενται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη διαδικασία.

 
Από σήμερα  Τρίτη, 17 Ιουνίου και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου (για τους κατοίκους εξωτερικού η προθεσμία είναι έως τις 30 Δεκεμβρίου), θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας στα 76 νέα γραφεία Κτηματογράφησης, σε 107 περιοχές της χώρας που εντάσσονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Με τη νέα γενιά Κτηματογραφήσεων, σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια θα καταγραφούν 6,7 εκατομμύρια δικαιώματα ιδιοκτησίας.

Δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα σε ακίνητο, σε κάποια από τις 107 περιοχές που κτηματογραφούνται. Με τον όρο δικαίωμα εννοούμε την πλήρη ή ψιλή κυριότητα σε ακίνητο, την επικαρπία ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα, είτε είναι εντός, είτε είναι εκτός σχεδίου, είτε είναι αγροτικά είτε είναι αστικά. Επίσης, αφορά και όλους όσοι έχουν δικαιώματα πάνω στο ίδιο ακίνητο.

Διευκρινίζεται από την Εταιρεία του Κτηματολογίου ό,τι δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση ιδιοκτησίας όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στις περιοχές της Καλλιθέας και του Παλαιού Φαλήρου, στο τμήμα από τη λεωφόρο Συγγρού και τις οδούς Ελληνίδων, Ζησιμοπούλου, Αγ. Τριάδος, Δημοκρατίας, Πικροδάφνης και τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Στην παρούσα φάση της συλλογής των δηλώσεων, τα στοιχεία των ιδιοκτησιών τους, θα δοθούν από την Υπηρεσία Κτηματολογίου Πρωτευούσης, η οποία έχει κάνει ήδη την καταγραφή από το προηγούμενο πρόγραμμα.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών έχει απλοποιηθεί το έντυπο της δήλωσης και έχουν περιοριστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έχει ξεκινήσει ενημερωτική εκστρατεία για τη σωστή ενημέρωση πολιτών και εμπλεκόμενων φορέων, ενώ πέρα από τα 76 Γραφεία Κτηματογράφησης δημιουργήθηκαν και τέσσερα ειδικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών -ένα στα Κεντρικά Γραφεία της Κτηματολόγιο Α.Ε., ένα στο Μετρό του Συντάγματος, ένα στο Δημαρχείο του Πειραιά και ένα στο Περιφερειακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες και στον ειδικό τετραψήφιο αριθμό 1015.

Στα Γραφεία Κτηματογράφησης διατίθενται τα απαραίτητα έγγραφα (έντυπο της δήλωσης του Ν.2308/1995, οδηγίες συμπλήρωσης, έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης) και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης και τον υπολογισμό του πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

Από την πλευρά τους, οι πολίτες καλούνται να προσκομίσουν το αποδεικτικό πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης (η πληρωμή γίνεται σε τράπεζα), φωτοαντίγραφα του τίτλου κτήσης, αλλά και του πιστοποιητικού μεταγραφής και τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα, εφόσον υπάρχουν. Στις αστικές περιοχές το πάγιο τέλος είναι 35 ευρώ ανά δικαίωμα, ενώ για τους βοηθητικούς χώρους, που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες το τέλος είναι 20 ευρώ. Ειδικά στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.

Παράλληλα, για πρώτη φορά δίνεται και η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της «Κτηματολόγιο ΑΕ», οπότε τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο και το πάγιο τέλος καταβάλλεται μέσω πιστωτικής. Ειδικά οι ομογενείς μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους είτε με πληρεξούσιο είτε ηλεκτρονικά.

Επίσης, κανονικά όπως και πριν -χωρίς τα πιστοποιητικά υποβολής δήλωσης- θα συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι τα συμβόλαια ακινήτων στις υπό κτηματογράφηση περιοχές, στο διάστημα που θα εξελίσσεται η διαδικασία ενώ οι υποθηκοφύλακες θα μεταγράφουν τα συμβόλαια χωρίς να ελέγχουν αν έχει υποβληθεί δήλωση από τον πωλητή.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ERTΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης