Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυστηρά μέτρα και φορολογικά κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας από το 2015

16 Ιούνιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Η AYΞHΣH των τιμών των ενεργειακών προϊόντων και κυρίως του ηλεκτρισμού, ώστε να αντανακλούν το πραγματικό κόστος παραγωγής και να δίνουν τα κατάλληλα μηνύματα στους καταναλωτές, αποτελεί σύμφωνα με την έκθεση μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, που εκπόνησε το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, το πρώτο αλλά απολύτως αναγκαίο βήμα στο πλαίσιο μιας στρατηγικής εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, που θα οδηγήσει έως το 2020 σε περιορισμό της κατανάλωσης κατά περίπου 18.600 GWh.
 Αυστηρά μέτρα και φορολογικά κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας από το 2015                                      

Η AYΞHΣH των τιμών των ενεργειακών προϊόντων και κυρίως του ηλεκτρισμού, ώστε να αντανακλούν το πραγματικό κόστος παραγωγής και να δίνουν τα κατάλληλα μηνύματα στους καταναλωτές, αποτελεί σύμφωνα με την έκθεση μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, που εκπόνησε το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, το πρώτο αλλά απολύτως αναγκαίο βήμα στο πλαίσιο μιας στρατηγικής εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, που θα οδηγήσει έως το 2020 σε περιορισμό της κατανάλωσης κατά περίπου 18.600 GWh.

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η εξοικονόμηση και η ορθολογική χρήση της ενέργειας είναι το μοναδικό μέσο για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, αλλά και για τη διασφάλιση της επάρκειας ενέργειας για τη χώρα, που για τον ηλεκτρισμό προβλέπει ότι θα συνεχίσει να είναι οριακή τα επόμενα χρόνια.

Προτείνει την υιοθέτηση αυστηρών και υψηλού κόστους της τάξεως των 10 δισ. ευρώ μέτρων για την εξοικονόμηση και την ορθολογική χρήση της ενέργειας, προειδοποιώντας ότι τα αποτελέσματά τους θα αρχίσουν να γίνονται ορατά την τελευταία πενταετία πριν από το 2020, δηλαδή οπωσδήποτε μετά το 2015.

Τα προτεινόμενα μέτρα κατηγοριοποιούνται σε οριζόντια, διατομεακά, για τον τριτογενή τομέα, δημόσιο και ιδιωτικό, και τις μεταφορές.

Τα οριζόντια μέτρα που προτείνει η έκθεση είναι τα εξής:

    *  Συγκρότηση μονάδας συλλογής ενεργειακών στοιχείων και προβλέψεων που θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των στόχων. Το κόστος επένδυσης για τη δημιουργία της μονάδας υπολογίζεται σε περίπου 60 εκατ. ευρώ.

    *  Εκστρατείες εκπαίδευσης και ενημέρωσης με επιβράβευση των καλών πρακτικών. Yψος επένδυσης 50 εκ. ευρώ.

    * Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας όπως οι ΑΠΕ και η εφαρμογή τεχνολογιών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, συνολικού ύψους 750 εκ. ευρώ.

Τα διατομεακά μέτρα που προτείνει το Συμβούλιο είναι:

    *  Η εφαρμογή μέτρων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

    *  Η περαιτέρω προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου και του υγραερίου με υποχρεωτική χρήση του φυσικού αερίου στον δημόσιο τομέα. Προτείνει κίνητρα για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και επιχορήγηση της υποκατάστασης άλλων καυσίμων με φυσικό αέριο και υγραέριο.

    * Ενεργειακή σήμανση των συσκευών και απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης. Το μέτρο αυτό για να εφαρμοστεί χρειάζονται επενδύσεις της τάξης των 380 εκ. ευρώ στον οικιακό τομέα και 1,2 δισ. ευρώ στον τριτογενή τομέα.

    *  Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης στον τριτογενή τομέα με την παροχή επιχορηγήσεων και χαμηλότοκων δανείων που προβλέπεται να επιφέρει εξοικονόμηση της τάξης του 5% σε κάθε κτίριο.

    * Ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων μέσω χρηματοδοτήσεων από τρίτους, συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

    * Εγκατάσταση ηλεκτρονικών έξυπνων μετρητών στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Για την εξοικονόμηση στον οικιακό τομέα προτείνονται:

    *  Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους των κατοικιών σε 250.000 κατοικίες μέχρι το 2016, που προβλέπεται να κοστίσει 1,7 δισ. ευρώ.

    * Οικονομική ενίσχυση της αναβάθμισης των λεβήτων και καυστήρων θέρμανσης σε υφιστάμενα κτίρια με παροχή φοροαπαλλαγών και χαμηλότοκων ή επιδοτούμενων δανείων. Κόστος 800 εκ. ευρώ.

    * Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων στα νέα κτίρια με επιχορηγήσεις, μείωση του ΦΠΑ από το 19% στο 10% μετά το 2010. Το κόστος της επένδυσης υπολογίζεται σε 450 εκ. ευρώ.

    * Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κοινωνικής κατοικίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την έκθεση στην εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών, όπου προτείνονται μεταξύ άλλων:

    * Σύνδεση της φορολογίας των οχημάτων με την ενεργειακή απόδοση και τις εκπομπές CO2

    * Η παροχή κινήτρων αντικατάστασης παλαιών μεσαίων και βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και άνω της δεκαετίας.

    * Η παροχή κινήτρων αντικατάστασης Ι.Χ. οχημάτων και προώθηση ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων με καύση φυσικού αερίου βιοκαυσίμων και υβριδικά.

    * Υιοθέτηση οικολογικής σήμανσης στα επιβατικά οχήματα.

    * Υποχρεωτική ποσόστωση με ενεργειακά αποδοτικότερα οχήματα στις δημόσιες υπηρεσίες


Πηγή express.gr


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης