Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καμία αλλαγή στη διαδικασία μεταβιβάσεων και αγοραπωλησιών λόγω Κτηματολογίου

15 Ιούνιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • XΩPIΣ την υποχρέωση υποβολής δήλωσης καταγραφής του ακινήτου στο Kτηματολόγιο θα γίνονται οι αγοραπωλησίες και οι μεταβιβάσεις ακινήτων από την Τρίτη, 17 Ιουνίου, οπότε και ξεκινά η κτηματογράφηση 107 νέων περιοχών σε όλη τη χώρα.
Καμία αλλαγή στη διαδικασία μεταβιβάσεων και αγοραπωλησιών λόγω Κτηματολογίου              
 
XΩPIΣ την υποχρέωση υποβολής δήλωσης καταγραφής του ακινήτου στο Kτηματολόγιο θα γίνονται οι αγοραπωλησίες και οι μεταβιβάσεις ακινήτων από την Τρίτη, 17 Ιουνίου, οπότε και ξεκινά η κτηματογράφηση 107 νέων περιοχών σε όλη τη χώρα.

Με κοινή δήλωσή τους ο πρόεδρος της Κτηματολόγιο Α.Ε. Χρήστος Γούλας και ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας Νικόλας Στασινόπουλος διευκρινίζουν ότι από τη 17η Ιουνίου 2008 η μόνη επιπλέον υποχρέωση του συμβολαιογράφου είναι να υπενθυμίζει στους συμβαλλομένους την υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

Ειδικότερα σύμφωνα με την επεξηγηματική επιστολή της Κτηματολόγιο Α.Ε.: από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων την Τρίτη 17 Ιουνίου οι συμβολαιογράφοι συντάσσουν τα συμβόλαιά τους κανονικά όπως και πριν, χωρίς να επισυνάπτουν σ΄ αυτά οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή βεβαίωση υποβολής δήλωσης.

Αντίστοιχα, οι υποθηκοφύλακες μεταγράφουν τα συμβόλαια όπως και πριν χωρίς να ελέγχουν εάν ο πωλητής έχει υποβάλει δήλωση ή όχι.

Στην περίπτωση που ο πωλητής παρά την υποχρέωσή του από τον νόμο να υποβάλει δήλωση δεν το έπραξε, αρκεί η μεταγενέστερη δήλωση ιδιοκτησίας από τον αγοραστή.

Η κοινή δήλωση των κκ. Γούλα και Στασινόπουλου ήρθε απάντηση έντονης φημολογίας που ανέφερε ότι η έναρξη της διαδικασίας κτηματογράφησης θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Υπενθυμίζεται ότι αν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο μεταβιβαστεί πριν τη λήξη των προθεσμιών και αφού έχει κατατεθεί η σχετική δήλωση ιδιοκτησίας, τότε θα κληθούν να καταβάλουν το πάγιο τέλος των 35 ευρώ ανά δικαίωμα και τα δύο συμβαλλόμενα ή περισσότερα, μέρη.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης πωλήσει το ακίνητο πριν υποβάλει τη σχετική δήλωση, απαλλάσσεται από την καταβολή του πάγιου τέλους και το επωμίζεται ο νέος αγοραστής.

Αντίθετα, εάν προχωρήσει στη δήλωση του ακινήτου του και εν συνεχεία μεταβιβαστεί η ακίνητη περιουσία θα έχει πληρώσει το πάγιο τέλος. Στην προκειμένη περίπτωση ο καινούργιος αγοραστής δεν αποδεσμεύεται από την υποχρέωση αυτή και καλείται να υποβάλει και ο ίδιος παρόμοια δήλωση καταβάλλοντας το ανάλογο αντίτιμο.

Να σημειωθεί ότι το ίδιο ισχύει και για τις απλές μεταβιβάσεις και για αυτό τον  λόγο συμφέρει τους ιδιοκτήτες να μεταφέρουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου πριν δηλωθεί εντός της προθεσμίας, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο καινούργιος κάτοχος του.

Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης