Ανακοίνωση ΠΕΦΕ για τις αμοιβές συμπλήρωσης δηλώσεων Κτηματολογίου

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

13 Ιούνιος 2008
Το Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.Ε. καθώς και η Επιστημονική Ομάδα προτείνουν τις κατωτέρω αμοιβές για την συμπλήρωση των δηλώσεων στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Taxheaven.gr

 Αθήνα 13/06/2008
       
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.Ε. καθώς και η Επιστημονική Ομάδα προτείνουν τις κατωτέρω αμοιβές για την συμπλήρωση των δηλώσεων στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

-    Για την συμπλήρωση δήλωσης Δ1 για φυσικά πρόσωπα 80,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ανά δικαίωμα.
-    Για την συμπλήρωση δήλωσης Δ2 για νομικά πρόσωπα 100,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ανά δικαίωμα.
 
Οι προτεινόμενες αυτές τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν διάφορες δαπάνες όπως π.χ. παράβολα, φωτοτυπίες, κ.λ.π.