Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση ΠΕΦΕ για τις αμοιβές συμπλήρωσης δηλώσεων Κτηματολογίου

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Το Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.Ε. καθώς και η Επιστημονική Ομάδα προτείνουν τις κατωτέρω αμοιβές για την συμπλήρωση των δηλώσεων στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:
 Αθήνα 13/06/2008
       
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.Ε. καθώς και η Επιστημονική Ομάδα προτείνουν τις κατωτέρω αμοιβές για την συμπλήρωση των δηλώσεων στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

-    Για την συμπλήρωση δήλωσης Δ1 για φυσικά πρόσωπα 80,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ανά δικαίωμα.
-    Για την συμπλήρωση δήλωσης Δ2 για νομικά πρόσωπα 100,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ανά δικαίωμα.
 
Οι προτεινόμενες αυτές τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν διάφορες δαπάνες όπως π.χ. παράβολα, φωτοτυπίες, κ.λ.π.
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης