Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Βροχή» από νομοτεχνικές βελτιώσεις και αποσύρσεις τροπολογιών στο νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας

«Βροχή» από νομοτεχνικές βελτιώσεις και αποσύρσεις τροπολογιών στο νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας

«Βροχή» από νομοτεχνικές βελτιώσεις και αποσύρσεις τροπολογιών στο νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας

7 Σεπτέμβριος 2017
«Βροχή» από νομοτεχνικές βελτιώσεις και αποσύρσεις τροπολογιών στο νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΑρκετές νομοτεχνικές βελτιώσεις κατατέθηκαν πριν λίγο στο νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας κατά τη σημερινή συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής. 

Συγκεκριμένα:

Με νομοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 35 για την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων μετά από την διαπίστωση 3 παραβάσεων, αποσαφηνίζεται ότι οι τρεις αυτές παραβάσεις αφορούν τρεις διαφορετικούς ελέγχους, και όχι τρεις διαφορετικές παραβάσεις από ένα έλεγχο.Επίσης διευκρινίζεται ότι όταν μια επιχείρηση έχει πολλά καταστήματα σε ποιο από αυτά επιβάλλεται η αναστολή λειτουργίας.

Σε σχέση με την οικειοθελή αποχώρηση, αυξάνεται το διήμερο σε τετραήμερο. (Δείτε σχετικά εδώ)

Άλλη νομοτεχνική βελτίωση αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τον αποκλεισμό των παραβατών από τις δημόσιες συμβάσεις.

Στις διατάξεις για την ενημέρωση και διαβούλευση (άρθρο 43) διαγράφεται η υποχρέωση να συνυπογράφεται το πρακτικό.

Αποσύρεται το άρθρο 45 το οποίο προέβλεπε τα εξής: Άρθρο 45 Τροποποίηση του άρθρου 8 του π.δ. 240/2006 Στο Άρθρο 8 του π.δ. 240/2006 προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «3. Οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή επέλθει στη σύμβαση εργασίας από απόφαση του εργοδότη, η οποία ελήφθη κατά παράβαση των υποχρεώσεων του άρθρου 4, είναι άκυρη, διατηρούμενων των δικαιωμάτων του άρθρου 7 του ν. 2112/1920 (Α' 67).»

Σχετικά με τις διατάξεις για την διαταγή πληρωμής υπέρ του εργαζομένου για δεδουλευμένες αποδοχές, προστέθηκε νομοτεχνική βελτίωση η οποία προβλέπει όχληση του εργοδότη 15 ημέρες πριν την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Η διάταξη για την διαταγή πληρωμής στο άρθρο 50 προέβλεπε: Άρθρο 50 Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Μετά το Άρθρο 636 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται νέο Άρθρο 636Α ως εξής: «1. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 623 έως 636 μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής οφειλόμενου μισθού, εφόσον η σύναψη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και το ύψος του μισθού αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης από τον οφειλέτη. Η εργασία που αντιστοιχεί στον μισθό για τον οποίο ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωμής τεκμαίρεται ότι έχει παρασχεθεί.

Σχετικά με τις τροπολογίες

Αποσύρονται από την τροπολογία που κατατέθηκε χθες οι διατάξεις για την αποσαφήνιση του δόλου στο εργατικό ατύχημα (δείτε την τροπολογία εδώ).

Επίσης δεν γίνονται δεκτές οι τροπολογίες: 1231/83  και  1232/84 οι οποίες αφορούσαν στην «Επίσχεση εργασίας σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη ως προς την καταβολή του μισθού» και την  «Παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση απόλυσης» (δείτε τις εδώ)

Τέλος δεν έγιναν δεκτές οι βουλευτικές τροπολογίες με αριθμό 1234/86, 1235/87, 1236/88, 1237/89, 1238/90, 1239/91, 1240/92 και 1241/93.Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι κατέθεσε δύο νομοτεχνικές βελτιώσεις και ο Υφυπουργός κος Πετρόπουλος, στο άρθρο 2 για τη σύνταξη μετά από αποχώρηση με μικρότερα όρια ηλικίας και στο άρθρο 19 (πρώην 21) που αφορά στο μετοχικό ταμείο πολιτικών υπαλλήλων.

Δείτε το σχετικό video:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης