Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιδόματα και μείωση ΦΠΑ αποφασίζει η Ε.Ε.

  • Εκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της εκτίναξης των τιμών των καυσίμων και της ακρίβειας εισηγείται η Κομισιόν, σε έκθεσή της που θα υποβάλει στις 19 Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής των Βρυξελλών
Επιδόματα και μείωση ΦΠΑ αποφασίζει η Ε.Ε.

Εκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της εκτίναξης των τιμών των καυσίμων και της ακρίβειας εισηγείται η Κομισιόν, σε έκθεσή της που θα υποβάλει στις 19 Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής των Βρυξελλών

Αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης της παραγωγής ενέργειας καθώς και ειδικές προτάσεις για χρήση φορολογικών κινήτρων συμπεριλαμβανομένων και μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για να ενθαρρυνθεί η εξοικονόμηση ενέργειας σκοπεύει να προτείνει η Κομισιόν σε έκθεσή της που θα υποβάλει στις 19 Ιουνίου στο ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής των Βρυξελλών.

Η Κομισιόν, μπροστά στην έντονη δυσφορία που έχει προκαλέσει η άνοδος των τιμών εξαιτίας του ακριβού πετρελαίου δεν αποκλείει ακόμη και την χορήγηση εθνικών κρατικών ενισχύσεων, με ιδιαίτερη στόχευση για την ανακούφιση των φτωχών στρωμάτων του πληθυσμού, που θα έχουν όμως προσωρινό χαρακτήρα.

Η Επιτροπή συζήτησε χθες τις πολιτικές που πρέπει να υιοθετήσει η Κοινότητα για την αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων τιμών του πετρελαίου και τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στην ευρωπαϊκή οικονομία πλήττοντας ιδιαίτερα τις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις.

Και τούτο, διότι η Κομισιόν θεωρεί ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων εντάσσεται σε μία «μεταβολή διαρθρωτικού χαρακτήρα και δεν αποτελεί προσωρινό φαινόμενο» λαμβανομένου υπόψη ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται η ζήτηση ορυκτών καυσίμων σε διεθνές επίπεδο για τις επόμενες δεκαετίες. Έτσι, οι υψηλές τιμές σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση συνεπάγονται κατά την Επιτροπή «διαρθρωτικές προσαρμογές».

Ανατιμήσεις
Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν δεν θέλησε να προσδιορίσει, όταν ρωτήθηκε, την έννοια των «πιο φτωχών» Ευρωπαίων πολιτών που πλήττονται περισσότερο από την ακρίβεια που προκαλεί η αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Περιορίσθηκε να πει ότι πρόκειται για «εκείνα τα νοικοκυριά που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν την αγορά ορισμένων προϊόντων και ορισμένων μορφών ενέργειας».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που συναντούν, εξαιτίας του ίδιου λόγου και σημαντικοί παραγωγικοί τομείς αναφέροντας «την αλιεία, την γεωργία, τις μεταφορές, τη χημική βιομηχανία και την αυτοκινητοβιομηχανία».

Στρατηγική
Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη στήριξή τους, εξήγησε ο ίδιος, θα πρέπει να κατευθύνονται «στη στήριξη αυτών που πραγματικά έχουν ανάγκη εντάσσοντάς τα σε μία μακροπρόθεσμη στρατηγική» που θα αποβλέπει στη μείωση της εξάρτησης των Ευρωπαίων από τα υγρά καύσιμα και θα λειτουργεί εναντίον της υπερθέρμανσης του πλανήτη μας. Το πρόβλημά μας τώρα είναι, συνέχισε ο ίδιος, να βρούμε τα κατάλληλο «μείγμα με εκείνα τα μέτρα που θα επιταχύνουν τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές, χωρίς να εγκαταλείψουμε κανένα στη μοίρα του, αλλά, αντίθετα, «να προσφέρουμε στους ανθρώπους μια ικανοποιητική ζωή μέσα στις νέες οικονομικές συνθήκες».

Μελέτη
«Ο σκοπός μας δεν είναι η συντήρηση μιας κατάστασης που δεν είναι βιώσιμη στο μέλλον». Όλες αυτές τις ιδέες η Κομισιόν θα τις καταγράψει σε μία έκθεση-μελέτη για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάλυση της λειτουργίας των αγορών πετρελαίου, την ενίσχυση της διαφάνειας των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου και τέλος τη λήψη εθνικών και κοινοτικών μέτρων φορολογικών ενθαρρύνσεων και κινήτρων συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ σε τομείς που συνδέονται με την ενέργεια και την εξοικονόμησή της. Αυτό το κείμενο των προτάσεων της Κομισιόν αναμένεται να αποτελέσει το κεντρικό θέμα των διαβουλεύσεων των 27 κοινοτικών ηγετών στη σύνοδό τους στις Βρυξέλλες στις 19 και 20 Ιουνίου.

Οι προτάσεις της Κομισιόν

Η Κομισιόν θεωρεί ότι «οι ευρωπαϊκές χώρες οφείλουν και μπορούν να λάβουν μέτρα προσφέροντας στοχευμένη στήριξη στα νοικοκυριά που πλήττονται σοβαρότερα από την ακρίβεια των καυσίμων.

Θα εξασφαλίζεται ότι τα μέτρα αυτά θα είναι προσωρινού χαρακτήρα, δεν θα προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και δεν θα εμποδίζουν τη πιο μακροπρόθεσμη προσαρμογή των οικονομιών στις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου».

Η Κομισιόν θεωρεί, επίσης, ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων εντάσσεται σε μία «μεταβολή διαρθρωτικού χαρακτήρα και δεν αποτελεί προσωρινό φαινόμενο» λαμβανομένου υπόψη ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται η ζήτηση ορυκτών καυσίμων για τις επόμενες δεκαετίες.

Ως προς τις προτεινόμενες λύσεις, η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι «τα βραχυπρόθεσμα αρνητικά αποτελέσματα από τις αυξήσεις των τιμών εις βάρος των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού θα πρέπει να μετριασθούν με τη λήψη μέτρων, έτσι ώστε να βοηθηθούν αυτές οι ομάδες να προσαρμοσθούν σταδιακά στην κατάσταση της Αγοράς».

Μέτρα υπέρ των δανειοληπτών εξετάζει η κυβέρνηση

Σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που θα κατατεθεί τις επόμενες εβδομάδες θα περιληφθούν οι προστατευτικές, για τους δανειολήπτες, ρυθμίσεις που εξήγγειλε πρόσφατα ο ίδιος ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Αυτό έκανε γνωστό χθες ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γ. Βλάχος, ο οποίος δήλωσε ότι η κυβέρνηση το προσεχές διάστημα θα φέρει στη Βουλή ολοκληρωμένη νομοθετική πρωτοβουλία στην οποία θα ενσωματωθεί και η πρόσφατη κοινοτική οδηγία που αφορά συνολικά στην καταναλωτική πίστη και ενεκρίθη από την Κομισιόν τον Απρίλιο.

Κατάσχεση
Στα μέτρα αυτά θα περιληφθεί η απαγόρευση κατάσχεσης της κύριας κατοικίας δανειολήπτη σε αξία μικρότερη από την αντικειμενική, όπως και κάθε κατάσχεση μισθού για χρέη προς το Δημόσιο και τις τράπεζες, αν αυτός δεν ξεπερνά τα 1.500 ευρώ. Θα δοθεί περίοδος χάρητος μέχρι και ένα χρόνο στους δανειολήπτες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους να προχωρήσουν σε νέο διακανονισμό με τις τράπεζες, ενώ οι διαδικασίες πλειστηριασμών θα διεξάγονται μόνον στα Ειρηνοδικεία και με σφραγισμένες προσφορές.

Εντός των προσεχών ημερών, εξάλλου θα εκδοθεί και Υπουργική Απόφαση με την οποία θα αντιμετωπίζονται προβλήματα, όπως η αναγραφή όλων των καταχρηστικών όρων - τα ψιλά γράμματα - στις συμβάσεις δανείων που έχουν κριθεί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, ως παράνομοι.

Πηγή ΗμερησίαΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης