Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπέρβαση του χρόνου εργασίας πέραν του 48ώρου στην Ε.Ε.

11 Ιούνιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • TH ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ υπέρβασης του ανώτατου χρόνου εργασίας σε κοινοτικό επίπεδο, πέραν του 48ωρου σε εβδομαδιαία βάση, προβλέπει η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης. Οι «27» συμφώνησαν επίσης στη μισθολογική εξίσωση μεταξύ των προσωρινά απασχολούμενων και των απασχολούμενων αορίστου χρόνου στην ίδια επιχείρηση, ενώ υιοθέτησαν άλλη οδηγία η οποία προβλέπει ότι η ανενεργός εφημερία δεν θεωρείται χρόνος εργασίας.
Υπέρβαση του χρόνου εργασίας πέραν του 48ώρου στην Ε.Ε.


TH ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ υπέρβασης του ανώτατου χρόνου εργασίας σε κοινοτικό επίπεδο, πέραν του 48ωρου σε εβδομαδιαία βάση, προβλέπει η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης. Οι «27» συμφώνησαν επίσης στη μισθολογική εξίσωση μεταξύ των προσωρινά απασχολούμενων και των απασχολούμενων αορίστου χρόνου στην ίδια επιχείρηση, ενώ υιοθέτησαν άλλη οδηγία η οποία προβλέπει ότι η ανενεργός εφημερία δεν θεωρείται χρόνος εργασίας.

Το «πακέτο» των χθεσινών αποφάσεων παρέμενε στο «τραπέζι» του Συμβουλίου τα τελευταία τρία χρόνια, εξαιτίας των εντόνων διαφωνιών που υπήρχαν μεταξύ των κρατών μελών. Μάλιστα, η υιοθέτηση της οδηγίας για το χρόνο εργασίας έγινε με ειδική πλειοψηφία, διότι απείχαν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Ισπανία και το Βέλγιο, θεωρώντας ότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Πάντως, τον τελευταίο λόγο για την οριστική υιοθέτηση των τριών οδηγιών τον έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (διαδικασία συναπόφασης), το οποίο στο θέμα του καθορισμού του ανώτατου χρόνου εργασίας η θέση του είναι διαφορετική από αυτήν που αποφάσισε χθες το Συμβούλιο Υπουργών.

Ειδικότερα, αναφορικά με το χρόνο εργασίας η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία προβλέπει ανώτατο χρόνο εργασίας τις 48 ώρες/εβδομάδα, καθώς επίσης ελάχιστη άδεια 4 εβδομάδων και κατά κανόνα όχι πάνω από 8 ώρες νυχτερινής εργασίας ανά διαστήματα 24 ωρών. Ολα τα παραπάνω διατηρούνται, αλλά με τη διαφορά ότι νομιμοποιείται πλέον η υπέρβαση του 48ωρου, η οποία ήταν μέχρι τώρα μια εξαίρεση για τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία θα έπρεπε να καταργηθεί από το 2003. Ομως, αυτό δεν έγινε και μάλιστα ορισμένες από τις νέες χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης που εντάχθηκαν το 2004, όπως η Τσεχία και η Πολωνία, μιμήθηκαν τη Μεγάλη Βρετανία (ανώτατος χρόνος εργασίας είναι οι 78 ώρες).

60 ώρες, 65 ώρες...

Με την απόφαση που έλαβαν χθες οι Υπουργοί Απασχόλησης, εάν υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου σε μια επιχείρηση, μπορεί ο ανώτατος χρόνος εργασίας να φτάσει τις 60 ώρες, ενώ εάν υπάρχει συλλογική συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων ο ανώτατος χρόνος εργασίας μπορεί να ανέλθει σε 65 ώρες τη βδομάδα ή και περισσότερο.

Σύμφωνα με την απόφαση, η συναίνεση του εργαζόμενου στην υπέρβαση του 48ωρου δεν θα μπορεί να δοθεί νωρίτερα από τις 4 εβδομάδες μετά την πρόσληψη. Θα έχει επίσης τη δυνατότητα υπαναχώρησης, αν αλλάξει γνώμη. Δεν θα ισχύει η υπέρβαση του 48ωρου για τους απασχολούμενους μικρής διάρκειας (μέχρι 10 βδομάδες το χρόνο).

Σε κάθε περίπτωση, τον τελευταίο λόγο για την εφαρμογή ή όχι των εξαιρέσεων θα τον έχουν οι κυβερνήσεις, οι οποίες μπορούν να διατηρήσουν την υφιστάμενη σήμερα νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο και να απαγορεύσουν την υπέρβαση του 48ωρου. Ομως, σε κάθε περίπτωση η νέα νομοθεσία δημιουργεί εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων σε κοινοτικό επίπεδο.

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που συναποφασίζει με το Συμβούλιο, έχει αποφανθεί από το Μάιο του 2006 ότι η κατ εξαίρεση και με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 48 ωρών εργασίας εβδομαδιαίως, που ισχύει σήμερα στην Κοινότητα, θα πρέπει να ανακληθεί μέσα σε μια τρετία.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έλεγε τότε το Κοινοβούλιο, ο ανώτατος χρόνος θα μπορούσε να φτάσει τις 55 ώρες, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η αντίδρασή του στη χθεσινή απόφαση, διότι εάν επιμείνει στην αρχική του στάση μπορεί να την ανατρέψει.

Πηγή Ναυτεμπορική


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης