Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Φ.Ε.Ε.Α.: Ανάγκη επανεξέτασης των νέων διαδικασιών για την υποβολή βασικών εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη»

Ε.Φ.Ε.Ε.Α.: Ανάγκη επανεξέτασης των νέων διαδικασιών για την υποβολή βασικών εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη»
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΑθήνα, 1/9/2017
Αρ. Πρωτ.1669

Προς
την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αχτσίογλου Έφη

τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πετρόπουλο Αναστάσιο

Κοινοποίηση Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ε.Σ.Ε.Ε.

Θέμα: Ανάγκη επανεξέτασης των νέων διαδικασιών για την υποβολή βασικών εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη»

Προς άρση κάθε παρερμηνείας σχετικά με την παρούσα επιστολή μας, η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής (Ε.Φ.Ε.Ε.Α) σπεύδει να υπογραμμίσει ότι το Νομοσχέδιο περιέχει κατά βάση διατάξεις με «θετικό πρόσημο» για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, νέους επιστήμονες καθώς και παρεμβάσεις για τη μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών.

Θα περιοριστούμε σε ορισμένες από τις νέες διαδικασίες σε ότι αφορά την τήρηση στοιχείων από τον εργοδότη στο σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ - ΣΕΠΕ):

1. Στην υποχρεωτική εκ των προτέρων ηλεκτρονική αναγγελία της υπερωριακής εργασίας

2. Στις υποχρεωτικές ηλεκτρονικές αναγγελίες στο ΟΠΣ - ΣΕΠΕ για τους εργαζόμενους σε οικοδομικά και τεχνικά έργα

3. Στη συρρίκνωση από οκτώ (8), σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες της αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης ή καταγγελίας σύμβασης ή λήξης σύμβασης εργασίας

4. Στην υποχρεωτική προσυπογραφή του εργαζόμενου στην αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης

Ειδικότερα:

1. Σε ότι αφορά στην υποχρεωτική εκ των προτέρων ηλεκτρονική αναγγελία της υπερωριακής εργασίας:

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του νέου νομοσχεδίου προβλέπεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρησης στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησής της.

Έως σήμερα η εν λόγω υποχρέωση τηρούταν στο ειδικό βιβλίο υπερωριών, το οποίο ήταν στη διάθεση των ελεγκτών. Ποιος ο λόγος λοιπόν να προβείτε σε επιπλέον έξοδα για τη δημιουργία εφαρμογών με το ίδιο αποτέλεσμα από μεριά του ελέγχου, η οποία το μόνο που μπορεί να σου προσφέρει είναι στατιστικά στοιχεία.

2. Σε ότι αφορά στις υποχρεωτικές πλέον οι ηλεκτρονικές αναγγελίες για τους εργαζόμενους σε οικοδομικά και τεχνικά έργα:

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα με το άρθρου 39, προβλέπεται η αντικατάσταση του άρθρου 33 του Ν.1836/1989 και πλέον οι εργοδότες που εκτελούν οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο (σ.σ. οι εργολάβοι και οι υπεργολάβοι που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της οικοδομικής εργασίας ή του τεχνικού έργου) θα υποχρεούνται να αναγγείλουν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ- ΣΕΠΕ) το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει το άρθρου 1 της ΥΑ 27397/122/19.8.2013 (Β' 2062). Η παραπάνω αλλαγή θα ισχύσει από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Δύο εύλογα ερωτήματα:

α) Άραγε από το 1989 που υφίστατο η προγενέστερη διάταξη πραγματοποιούνταν ουσιαστικοί έλεγχοι στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις οι οποίοι εμποδίζονταν από τη μη ηλεκτρονική υποβολή των εν λόγω στοιχείων;

β) Πως μπορεί να γίνει πραγματικότητα αυτό όταν τους εργάτες πολλές φορές ο εργολάβος τους επιλέγει ξημερώματα από διάφορα στέκια που μαζεύονται για τον λόγο αυτό. Μήπως μπλέξουμε και πάλι στα γρανάζια της γραφειοκρατίας χωρίς ουσιαστικά να καταπολεμηθεί η αδήλωτη εργασία; Και τούτο διότι: Το βιβλίο ημερήσιας απασχόλησης οικοδομικών και τεχνικών έργων είναι γνωστό από χρόνια (είδατε και Ν. 1836/1989 άρ. 33, ΥΑ. 1801/1989, Ν. 1902/1990 άρ. 23, Ν.1976/1991 άρ.20, Ν.2556/1997 άρ. 4 (Αριθ. πρωτ. 509/11.6.2013). Με την υποπαράγραφο ΙΑ.13 του ν.4093/2012, καταργήθηκε η υποχρέωση θεώρησής του και διατηρήθηκε μόνο η υποχρέωση τηρήσεώς του.

3. Σε ότι αφορά στη συρρίκνωση από οκτώ (8), σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες της αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης ή καταγγελίας σύμβασης ή λήξης σύμβασης εργασίας:

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του νομοσχεδίου, ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει, με ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών εντύπων που προβλέπονται στην ΥΑ 295/2014 (Β' 2390) στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες ( από οκτώ που είναι σήμερα) από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, αντίστοιχα.

Είναι επομένως βέβαιο ότι η συρρίκνωση του χρονικού περιθωρίου υποβολής των εντύπων αυτών κάνει ακόμη δυσκολότερη την εργασία όλων ημών (Λογιστές, Φοροτεχνικοί, Οικονομολόγοι, κ.λπ.), που ασχολούμαστε και έχουμε την ευθύνη της μισθοδοσίας προσωπικού αφού το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο θα δημιουργήσει έναν ακόμη βρόχο στην ίδια επιβαρυμένη καθημερινότητα των λογιστηρίων και των λογιστικών γραφείων της χώρας.

Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος για τη συρρίκνωση του χρονικού περιθωρίου των 8 ημερών, αφού στις περιπτώσεις αυτές δεν υπήρχαν φαινόμενα καταστρατηγήσεων όπως αυτά που περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση.

4. Σε ότι αφορά στην υποχρεωτική προσυπογραφή του εργαζόμενου στην αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης:

Το μέτρο καταρχήν είναι θετικό, όμως, στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος αρνείται τη συνυπογραφή του, η πρόβλεψη να επιδίδει εντός δύο (2) ημερών, εξώδικο ο εργοδότης και όλα αυτά να συνυποβάλλονται στην ΕΡΓΑΝΗ, καθιστούν το μέτρο δυσλειτουργικό και γραφειοκρατικό. Εξάλλου, μέχρι σήμερα ο εργαζόμενος μπορούσε να πληροφορηθεί από τις οικείες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, αν ο εργοδότης είχε προβεί στην οικειοθελή αποχώρησή του.

Τι θα προσφέρει η μείωση των ημερών υποβολής της δήλωσης; Επιβάλλονται στις επιχειρήσεις επιπλέον έξοδα (δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή), επιπλέον απασχόληση στους λογιστές, και ευκολότερη την δυνατότητα επιβολής προστίμων.

Εν όψει των παραπάνω,

Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι:

- Τα ζητήματα της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής αποτελούν αδήριτη ανάγκη,

- Όμως η ΕΦΕΕΑ και ο κλάδος των Λ/Φ χωρίς να παραγνωρίζει ότι το μείζον θέμα (το οποίο δυστυχώς δεν βλέπουμε να αλλάζει) είναι αυτό που αφορά τους εργαζόμενους και δεν είναι άλλο από τους μισθούς πείνας, πιστεύει ότι αυτά πρέπει να επιτευχθούν χωρίς νέες ή πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες, που θα επιβαρύνουν το ήδη μεγάλο γραφειοκρατικό κόστος των επιχειρήσεων που δυστυχώς μεταφέρεται στις πλάτες του κλάδου μας.

- Οι διαδικασίες αυτές τρομάζουν τους εργοδότες και αποτρέπουν την απασχόληση προσωπικού.

Προτείνουμε σε περίπτωση μη υπογραφής του εργαζόμενου στα έντυπα, να επισυνάπτεται με ηλεκτρονική σάρωση μια υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη επικυρωμένη από αστυνομία ή ΚΕΠ έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί επιπλέον με δικηγορικά ή άλλα έξοδα.

Γενικά τα ανωτέρω άρθρα του νομοσχεδίου αλλά και η αιτιολογική έκθεση κινούνται σε ένα κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης προς τις επιχειρήσεις, από τις οποίες ζητάμε, αυτή την εποχή της κρίσης να δίνουν πάνω από το περίσσευμα τους, και συγχρόνως βάζοντας τους συνέχεια τρικλοποδιές, με ευκολότερη την δημιουργία παραβάσεων, αυξάνουμε τις υποχρεώσεις τους ( οι οποίες μεταφέρονται σε εμάς) τόσο σε χρόνο αλλά και σε χρήμα.

Είναι αναγκαίο να επανεξετάσετε και να λάβετε υπόψη σας όλες τις παραμέτρους, αλλά και τις συνθήκες εργασίας μας, καθώς πέρα από την διεκπεραίωση των αναρίθμητων φορολογικών ηλεκτρονικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, είμαστε επιφορτισμένοι με την υποβολή όλων αυτών των εντύπων, στο «ΕΡΓΑΝΗ». Επιβάλλεται να μη συρρικνωθούν με τις παραπάνω διατάξεις οι ήδη ασφυκτικές προθεσμίες υποβολής τους και να παραμείνουν ως έχουν, ή να διαμορφωθούν σε εφικτά περιθώρια.Με εκτίμηση

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Τσαμόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Κούβαρης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης