Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εκτός επιδοτήσεων οι επιχειρήσεις που δεν είναι αμιγώς γεωργικές

11 Ιούνιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Eκτός επιδοτήσεων προτίθεται να αφήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις εταιρίες και τις επιχειρήσεις, των οποίων ο επιχειρηματικός σκοπός δεν συνάδει με τη γεωργική δραστηριότητα.
 Εκτός επιδοτήσεων οι επιχειρήσεις που δεν είναι αμιγώς γεωργικές                                             


Eκτός επιδοτήσεων προτίθεται να αφήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις εταιρίες και τις επιχειρήσεις, των οποίων ο επιχειρηματικός σκοπός δεν συνάδει με τη γεωργική δραστηριότητα.

Η σχετική πρόταση περιλαμβάνεται στο τελικό κείμενο για τον «έλεγχο υγείας» της ΚΑΠ, που θα κατατεθεί προς έγκριση στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας.

Η Κομισιόν επιδιώκει έτσι να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα που παρέχει ο Κανονισμός στα κράτη - μέλη, ν αποκλείσουν κάποιους από τους έως τώρα αποδέκτες από το να λάβουν ενισχύσεις, στην περίπτωση που δεν πληρούν τους όρους που έχουν θεσπιστεί.

Eτσι, με στόχο ν αποφευχθεί η κατανομή στήριξης του αγροτικού εισοδήματος σε εταιρίες και επιχειρήσεις των οποίων ο επιχειρηματικός σκοπός δεν είναι η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας ή είναι μόνο οριακά, να επιτρέπεται στα κράτη - μέλη, να μην τους χορηγούν άμεσες ενισχύσεις. Τέτοιες ενισχύσεις, σημειωτέον, λαμβάνουν αρκετές επιχειρήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Eνωσης χωρίς βεβαίως στην πλειονότητά τους να καλλιεργούν. Μεταξύ αυτών, αεροπορικές εταιρίες, φορείς, σύλλογοι, ιδρύματα ακόμη και επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται... γήπεδα γκολφ και σε καμιά περίπτωση δεν συνιστούν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Πρόβλημα ωστόσο φαίνεται να αποτελεί το νέο άρθρο για το ποιοτικό παρακράτημα, μέσα από το οποίο φαίνεται να διαμορφώνεται ένας τρίτος πυλώνας της ΚΑΠ, με τον οποίο επιχειρείται να αποδυναμωθούν οι άμεσες ενισχύσεις, προς όφελος άλλων πολιτικών και κυρίως των περιφερειακών.

Eντονη αντίθεση, επίσης, εκφράζεται ως προς την αύξηση του ποσοστού της διαφοροποίησης από το σημερινό 5% σταδιακά στο 13%, αλλά και ως προς το κατώφλι ενισχύσεων (10 στρέμματα ή 250 ευρώ).

Για το θέμα της περιφερειοποίησης των ενισχύσεων, η χώρα μας επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί, αφού μελετήσει τα διάφορα μοντέλα περιφερειοποίησης, με ειδική μελέτη προσομοίωσης.

Πηγή: Express.gr


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης