Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διασταυρώσεις περαίωσης εισοδήματος και ΦΠΑ

10 Ιούνιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Διασταυρώσεις μεταξύ των ειδικών σημειωμάτων περαίωσης εισοδήματος και ΦΠΑ θα διενεργήσει το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να εντοπίσει τυχόν υπόχρεους, οι οποίοι ναι μεν προχώρησαν σε αυτοπεραίωση του εισοδήματος, αλλά δεν θα υποβάλουν ειδικό σημείωμα και για τον ΦΠΑ.
Διασταυρώσεις περαίωσης εισοδήματος και ΦΠΑ                                             


Διασταυρώσεις μεταξύ των ειδικών σημειωμάτων περαίωσης εισοδήματος και ΦΠΑ θα διενεργήσει το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να εντοπίσει τυχόν υπόχρεους, οι οποίοι ναι μεν προχώρησαν σε αυτοπεραίωση του εισοδήματος, αλλά δεν θα υποβάλουν ειδικό σημείωμα και για τον ΦΠΑ.

«Yποπτοι επί φοροδιαφυγής» θεωρούνται για τις φορολογικές αρχές όσοι έχουν μεν υποβάλει μαζί με τις δηλώσεις εισοδήματος και το ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου για το εισόδημα, αλλά δεν θα έχουν υποβάλει έως τις 17 Ιουνίου ειδικό σημείωμα και για τον ΦΠΑ, καθώς με τον τρόπο αυτό θεωρείται πολύ πιθανό να έχουν επιδιώξει να απαλλαγούν από τον φορολογικό έλεγχο απλώς υποβάλλοντας το σημείωμα για το εισόδημα.

Σημειώνεται, ότι αρχίζουν να εκπνέουν από σήμερα 10 Ιουνίου έως και τις 17 Ιουνίου, οι καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή από τους υπόχρεους επιτηδευματίες και ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους, των ειδικών σημειωμάτων περαίωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Τα ειδικά σημειώματα θα υποβάλλουν οι υπόχρεοι οι οποίοι έκλεισαν μεν τις περυσινές εκκρεμότητες όσον αφορά στη φορολογία εισοδήματος με τη διαδικασία του αυτοελέγχου, ωστόσο εμφανίζουν διαφορές στα ακαθάριστα έσοδά τους. Αυτό σημαίνει ειδικότερα ότι τα ακαθάριστα έσοδα που προέκυψαν κατά την αυτοπεραίωση ήταν μεγαλύτερα από αυτά που δηλώθηκαν με τη φορολογική δήλωση, οπότε, στην περίπτωση αυτή, οφείλεται Φ.Π.Α. και ο οποίος υπολογίζεται επί της ανωτέρω διαφοράς.

Υπενθυμίζεται εξάλλου, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εμφάνισαν κατά την οικονομική χρήση 2007 ακαθάριστα έσοδα έως και 150.000 ευρώ καθώς και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως του ποσού των 300.000 ευρώ, υποχρεούνται να καταβάλουν εφάπαξ το οφειλόμενο ποσό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην περίπτωση που είναι μέχρι και 300 ευρώ, ενώ ποσά μεγαλύτερα εξοφλούνται σε έξι μηνιαίες δόσεις.

Επισημαίνεται ότι η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή του ειδικού σημειώματος περαίωσης του ΦΠΑ και οι επόμενες θα πρέπει να καταβληθούν στην εφορία μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών οι οποίοι ακολουθούν, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του εν λόγω σημειώματος καταβάλλονται όλες οι δόσεις που έπρεπε να είχαν καταβληθεί εάν το ειδικό σημείωμα είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Πηγή Express.gr


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης