Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΖΕΠΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, “TAX FIRM OF THE YEAR”

6 Ιούνιος 2008
  • Αθήνα, 05 Ιουνίου 2008 – Ο οργανισμός “International Tax Review” παρουσίασε στις 22 Μαΐου 2008, στο Λονδίνο, τα Ετήσια Ευρωπαϊκά Φορολογικά Βραβεία (Annual European Tax Awards) που απονέμονται ανά χώρα: “Tax Firm of the Year”, “Transfer Pricing firm of the Year” και “European Firms of the Year”.
ΖΕΠΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, “TAX FIRM OF THE YEAR”

Αθήνα, 05 Ιουνίου 2008 – Ο οργανισμός “International Tax Review” παρουσίασε στις 22 Μαΐου 2008, στο Λονδίνο, τα Ετήσια Ευρωπαϊκά Φορολογικά Βραβεία (Annual European Tax Awards) που απονέμονται ανά χώρα: “Tax Firm of the Year”, “Transfer Pricing firm of the Year” και “European Firms of the Year”.

Η δικηγορική εταιρεία ΖΕΠΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ εξελέγη από το “International Tax Review” ως “Tax Firm of the Year” για την Ελλάδα.

Η βράβευση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αφορά στο σύνολο των νομικών, φορολογικών και λογιστικών συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχει η ΖΕΠΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ σε φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και οργανισμούς που αναπτύσσουν επιχειρηματική ή κοινωφελή δραστηριότητα ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα.

Το Φορολογικό Τμήμα της ΖΕΠΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ προσφέρει ποιοτικές εξειδικευμένες υπηρεσίες σε τομείς, όπως ο φορολογικός σχεδιασμός, η άμεση και έμμεση φορολογία με έμφαση σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών & Φυσικών Προσώπων, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αλλά και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Έχει υψηλή εξειδίκευση στη φορολογική μεταχείριση εταιρικών αναδιοργανώσεων, εξαγορών, συγχωνεύσεων αλλά και σύνθετων συναλλαγών στις περιοχές του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ανάπτυξης ακινήτων. Τέλος  ασχολείται συστηματικά με φορολογικά περιστατικά που ανακύπτουν σε διασυνοριακό περιβάλλον καθώς και με τα ειδικά τελωνειακά καθεστώτα. Τέλος συμβουλεύει συστηματικά μεγάλες επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια του φορολογικού τους ελέγχου, ενώ παράλληλα διαθέτει σημαντική εμπειρία στην επίλυση φορολογικών διαφορών ενώπιον των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης