Αποτελέσματα live αναζήτησης

(Upd 1) Πλήρης οδηγός και υλικό για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και την υποβολή της αίτησης

19 Αύγουστου 2017 Σχόλια
(Upd 1) Πλήρης οδηγός και υλικό για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και την υποβολή της αίτησης
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΧρήσιμο Υλικό για τον Νόμο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και την υποβολή της αίτησης

Σε κάθε σύνδεσμο παρακάτω επισυνάπτεται υλικό που αφορά το Θεσμικό Πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, Υποδείγματα Εντύπων απαραίτητα για την αίτηση, Ενημερωτικό Υλικό,  Συχνές Ερωτήσεις καθώς και άλλες πληροφορίες


ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Θ1 ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

Θ2 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Ν.4469/2017

Θ3 ΠΟΛ.1105/2017

Θ4 ΠΟΛ.1124/2017

Θ5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ Α.Π. 32320/1841/10.7.2017

Θ6 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΕΑΟ εγκύκλιο 30/2017

Θ7 Αριθμ. πρωτ.: 79817/2017  Στελέχωση Μητρώου Συντονιστών του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62 Α')

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ –ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣΥ1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Υ2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υ3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ –ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Υ4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Υ5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ Φ.Π. ΚΑΙ Ν.Π. ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Υ6 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ – ΤΥΠΟΣ Ι

Υ7 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΙΙ

Υ8 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Y9 ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:Ε1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ/ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΗ

Ε2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ/ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΗ

Ε3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ε4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ε5 ΔΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ε6 ΔΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ε7 ΔΕΝΤΡΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Ν.4469/17

Ε8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ  Ν.4469/17


Ε9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  Ν.4469/17


E10 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΡΟΛΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝΑ


Ε11 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΡΟΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΗ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


Σ1 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4469/2017


► ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ


YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

YS 1. Πρακτικό συνάντησης

YS 2. Πρακτικό αποτυχίας (άρθ. 7§1)

YS 3. Πρακτικό αποτυχίας (άρθ. 7§3) - Μη ανταπόκριση του οφειλέτη

YS 4. Πρακτικό αποτυχίας (άρθ. 7§3) - Μη συναίνεση των πιστωτών

YS 5. Πρακτικό αποτυχίας (άρ. 8§2 εδ. α΄)

YS 6. Πρακτικό αποτυχίας (άρ. 8§2 εδ. β΄)

YS 7. Πρακτικό αποτυχίας (άρ. 8§9)

YS 8. Πρακτικό αποτυχίας (άρ. 8§11 εδ. β΄)

YS 9. Πρακτικό αποτυχίας (άρ. 8§11 εδ. γ΄)

YS 10. Πρακτικό αποτυχίας (άρ. 11§2)

YS 11. Πρακτικό περαίωσης

 

ΟΣ 1. Οδηγίες Συμπλήρωσης των παραπάνω εντύπωνΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΕΣ


YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

ΥΠ1. Δήλωση εμπιστευτικότητας

ΥΠ2. Εξουσιοδότηση νομικού προσώπου για την εκπροσώπησή του από φυσικό πρόσωπο

ΥΠ3. Αντιπρόταση αναδιάρθρωσης πιστωτή

ΥΠ4. Πρόταση βοηθού συντονιστή

ΥΠ5. Πρόταση ορισμού συνάντησης

ΥΠ6. Αίτημα παράτασης προθεσμίας

ΥΠ7. Πρόταση ορισμού εμπειρογνώμονα

ΥΠ8. Αίτημα προσκόμισης πρόσθετων εγγράφων – στοιχείων

ΥΠ9. Ένσταση κατά της διαδικασίας διαπραγμάτευσης

ΥΠ10. Αίτηση δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών

ΥΠ11. Πίνακας αποστολής προσκλήσεων προς οφειλέτες

ΥΠ12. Πίνακας θεσμικών πιστωτών

ΥΠ13. Πίνακας εκπροσώπων θεσμικών πιστωτών

 

ΟΠ1. Οδηγίες Συμπλήρωσης των παραπάνω εντύπωνΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Λ1 .Τα videos από τα σεμινάρια για το νόμο του εξωδικαστικού μηχανισμού που διοργάνωσε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Σεμινάριο για Οικονομολόγους-Λογιστές 1η ημέρα (26/7/2017)

1. Εισαγωγή  στον Νόμο 4469/2017 Εισηγητής: Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φ.Κουρμούσης.

2. Μελέτη Βιωσιμότητας- Κριτήρια Επιλεξιμότητας Επιχείρησης Εισηγητής: Χ.Κώστογλου

3. Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εισηγητές: Π.Χαμηλού – Β.Κουρμπάνης

Σεμινάριο για Δικηγόρους – Νομικούς 2η ημέρα (27/7/2017)

1. Εισαγωγή  στον Νόμο 4469/2017 Εισηγητής: Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φ.Κουρμούσης.

2. Ανάλυση -κατά άρθρο του Ν. 4469/2017 Εισηγητής: Λ.Τυροβολάς

3. Παρουσίαση της διαδικασίας υποβολής αίτησης του Ν. 4469/2017 Εισηγητές:  Ν.Μαργιολάκη – Χ.Κώστογλου

4. Ερωτήσεις – Συζήτηση για τον Ν.4469/2017

 

Λ2 Ολόκληρη η παρουσίαση του νόμου του εξωδικαστικού μηχανισμού στα σεμινάρια της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.


YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

 

ΥΕ1. Σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών
 

ΟΕ1. Οδηγίες Συμπλήρωσης των παραπάνω εντύπων


Οι συνδρομητές του κόμβου, μπορούν να συμβουλεύονται και το άρθρο της επιστημονικής ομάδας μας:

Τα βήματα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Προνόμια, συχνές ερωτήσεις, σχετικές διατάξεις, χρήσιμες αναρτήσεις, οδηγοί και άλλο βοηθητικό υλικό 

με περιεχόμενα:

1. Εισαγωγή
2. Βήματα μηχανισμού
3. Συνέπειες μη τήρησης συμφωνίας
4. Οφειλές σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία
5. Προνόμια
6. Αναστολή πλειστηριασμών
7. Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
8. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)
9. Αρμοδιότητες της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
10. Διάρθρωση της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
11. Μήνυμα του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
12. Τα μαγνητοσκοπημένα σεμινάρια που διοργάνωσε η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για Οικονομολόγους–Λογιστές και για Δικηγόρους–Νομικούς για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών των Επιχειρήσεων και πραγματοποιήθηκαν στο αμφιθέατρο της Γ.Γ.Π.Σ.
13. Υποδείγματα αρχείων, πρακτικών και οδηγίες συμπλήρωσής τους
14. Χρήσιμες αναρτήσεις, οδηγοί και λοιπό βοηθητικό υλικό
15. Σχετικές διατάξεις
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης